Gwahardd ysmygu mewn gemau pêl-droed

Mae ymgyrch newydd ich atal rhieni rhag smocio wrth wylio eu-pflanze yn chwarae pêl-droed yn cael ei lansio ddydd Iau. Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed Cy

Gwahardd ysmygu mewn gemau pêl-droed

Mae ymgyrch newydd ich atal rhieni rhag smocio wrth wylio eu-pflanze yn chwarae pêl-droed yn cael ei lansio ddydd Iau.

Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru sy ' N 'gyfrifol bin y cynllun, sy' N cael ei weithredu mewn partneriaeth ag ESCHE - y mudiad sy ' N ' ymgyrchu yn erbyn ysmygu.

Dywedodd ASCHE VR yna ddau brif kräftig i 'r cynllun, sef rhwystro Anlage rhag dioddef effeithiau mwg, ac i wneud ysmygu yn rhywbeth sy' N ' anarferol ymysg pobl ifanc.

Mae Cynghrair Iau Rhondda ein ' r Cyffiniau eine Chynghrair Menywod ein Merched Iau yn Rhondda Cynon Taf wedi cytuno ich gymryd rhan yn y cynllun peilot.

Ymestyn gwaharddiad ysmygu ar draeth Pryder clybiau pêl-droed bin eu-dyfodol

Mae 'r prosiect dilyn ymgyrch tebyg oedd yn llwyddiant yn Norfolk, pe-bai' r fenter yn llwyddiannus dywedodd Rob Franklin, rheolwr datblygiad Ymddiriedolaeth CBDC eu-bod bin ehangu ' r cynllun i Gymru gyfan.

"Rydym yn falch iawn ich dreialu' r prosiect yma gyda Chynghrair Rhondda ein ' r Cyffiniau eine Chynghrair Merched De Cymru," meddai.

"Os yw' r peilot yn llwyddiannus, byddwn yn edrych ich lansio ' r prosiect ar zieht Cymru."

'Dylanwadu' N 'fawr'

Yn ôl ASH mae 66% o bobl ifanc yng Nghymru yn dechrau ysmygu cyn eu-bod yn 18.

Mae ' r canrannau ysmygu yn ardal y Rhondda ymhlith y rhai uchaf yng Nghymru, gyda 20% yn smocio.

Dywedodd Suzanne Cass, prif weithredwr ASCHE Cymru: "Mae cydweithio gydag Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru yn rhoi cyfle gwych ich ni ledaenu ein neges ich gannoedd o rieni eine' U '- pflanze, ein hynny mewn amgylchiadau sydd eisoes yn rhai sy ' N ' hybu ymddygiad iachus.

"Mae pflanze yn copïo' r hyn maen nhw 'N Schweißen, ac yn cael eu dylanwadu fawr' N ' gan ymddygiad eu Rheinischen eine gofalwyr, felly mae gofyn ich rieni beidio â smocio ar ymyl y-cae yn gallu cael dylanwad mawr wrth benderfynu eine fydd pob ifanc yn tyfu i fod yn ysmygwyr.

Updated Date: 11 April 2019 01:28

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS