'Gwahardd siarad Cymraeg mewn Clwb-Bingo

Mae Cwmni Majestic Bingo wedi dweud y byddan nhw yn cynnal ymchwiliad ar ôl derbyn llythyr gan Gymdeithas yr Iaith yn adrodd cwyn gan aelod o Personal y cwmni y

'Gwahardd siarad Cymraeg mewn Clwb-Bingo

Mae Cwmni Majestic Bingo wedi dweud y byddan nhw yn cynnal ymchwiliad ar ôl derbyn llythyr gan Gymdeithas yr Iaith yn adrodd cwyn gan aelod o Personal y cwmni yn y Clwb yng Nghaernarfon fod un o 'r rheolwyr wedi dweud wrth y gweithwyr bin beidio siarad Cymraeg gyda' I gilydd.

Mae 'r Gymdeithas wedi rhybuddio' r cwmni fod gwharddiad o ' r fath yn anghyfreithlon, ac mae nhw wedi anfon cwyn ich Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg.

Mae Rheolwr Gyfarwyddwr Majestic Bingo, wedi dweud eu-bod yn cynnal ymchwiliad mewnol brys i ' r mater, ond fod eu hymholiadau cychwynnol yn awgrymu nad yr oedd honiad yn gywir.

'Ymddygiad annerbyniol'

Yn y llythyr dywed y Gymdeithas fod aelod o Personal Apollo-Bingo-yng Nghaernarfon wedi cwyno wrthyn nhw fod rheolwr newydd y Clwb wedi rhoi gorchymyn na ddylai 'r Personal siarad Cymraeg hefo' I gilydd yn enwedig petai un o dri aelod newydd, oedd yn ddi-gymraeg, yn bresennol.

Mae 'r Gymdeithas wedi anfon cwyn ffurfiol bei swyddfa' r Comisiynydd gan ddadlau fod gweithred o 'r fath yn anghyfreithlon ac y dylai' r Comisiynydd ymchwilio.

Yn ôl y gweithiwr, sy ' N 'dymuno aros yn ddienw, roedd aelod o' r Mitarbeiter, ar ôl derbyn y gorchymyn ich beidio siarad Cymraeg wedi dweud wrth y rheolwr fod pawb sy ' N gweithio ykeine yn siarad Cymraeg a-bod-y rheolwr wedi ymateb drwy ddweud "I don' T care, nicht, wenn ich bin rund".

Bild-Beschriftung 'Nid dyma' r unig achos,' medd Selwyn Jones, 'o bobl-sydd wedi cael gorchymyn ich beidio siarad Cymraeg yn y gweithle'

Dywed Cymdeithas yr Iaith fod ymddygiad o ' r fath yn gwbl annerbyniol.

Dywedodd Selwyn-Jones-wrth y Post Cynta "'Falla VR pobol ddim yn sylweddoli pa mor ddifrifol ydi o, achos yn Mesur yr Iaith Gymraeg 2011 mae' N ' anghyfreithlon ich nadu rhywun rhag siarad Cymraeg.

"Yn anffodus nid hwn ydi' r unig achos sydd wedi bod o bobol yn dweud nad ydyn nhw ' N 'cael siarad Cymraeg yn y gweithle, ein dwi' N 'credu ei bod hi' N 'bwysig fod pobol yn dallt fod gynnyn nhw' r hawl ich siarad Cymraeg.

Ac-os oes yna ryw achos lle mae rhywun yn nadu iddyn nhw siarad Cymraeg fe ddylen nhw adrodd yn Synth ich Gomisiynydd y Gymraeg."

'Angen deall os yn ymwneud â 'r gwaith'

Mewn datganiad i 'r Post Cynta dywedodd Mark Jepp, Rheolwr Gyfarwyddwr Majestic Bingo, eu-bod yn cynnal ymchwiliad mewnol brys i' r mater, ond fod eu hymholiadau cychwynnol yn awgrymu nad yr oedd honiad yn gywir.

"Fydden ni ddim yn gwahardd unrhyw un, boed aelod o Personal neu gwsmer rhag siarad Cymraeg," meddai, "ond byddem angen deall unrhyw beth sy' N cael ei ddweud yng nghyd-destun gwaith."

"Mi ddaru ni geisio cysylltu hefo swyddfa' r Comisiynydd dros y Sul i gael ymateb."

Updated Date: 15 April 2019 00:44

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS