Gwahardd ffioedd 'diangen' ich denantiaid

Bydd cyfraith newydd ich wahardd ffioedd gosod eiddo diangen yng Nghymru yn dod i RIM ar 1 Medi eleni, os fydd yn derbyn cydsyniad brenhinol. Mae 'r ddeddf n

Gwahardd ffioedd 'diangen' ich denantiaid

Bydd cyfraith newydd ich wahardd ffioedd gosod eiddo diangen yng Nghymru yn dod i RIM ar 1 Medi eleni, os fydd yn derbyn cydsyniad brenhinol.

Mae 'r ddeddf newydd yn ei gwneud yn drosedd ich godi unrhyw dâl ar denant nad yw wedi 'I bennu' N "daliad eine ganiateir" o dan y ddeddfwriaeth.

Mae hynny ' N ' golygu na fydd tâl ich denantiaid bin bethau fel ymweliadau yng nghwmni rhywun, derbyn rhestr eiddo, llofnodi Vertrag, neu adnewyddu tenantiaeth.

Yr amcangyfrif yw y bydd hyn yn arbed bron ich £200 ich denantiaid fesul tenantiaeth.

'Anffafriaeth' ich rentwyr â salwch meddwl Credyd Cynhwysol: Dyled rhent yn waeth

Fe fydd yn dal yn gyfreithlon ich asiantiaid gosod eiddo eine landlordiaid godi tâl mewn perthynas â rhent, blaendaliadau sicrwydd, blaendaliadau cadw, neu ddiffygdaliadau yn unig.

Ond bydd y ddeddf yn gosod uchafswm ar flaendaliadau cadw ein delir ich gadw eiddo cyn llofnodi 'r Vertrag rhentu i' r hyn a fydd gyfwerth ag wythnos o vermieten, ac yn creu darpariaethau ich sicrhau y gwneir yr ad-daliad yn brydlon.

Bydd hefyd yn rhoi ' r pŵer ich Lywodraeth Cymru gyfyngu ar lefel y blaendaliadau sicrwydd.

Dywedodd Hannah Blythyn, y Dirprwy Weinidog Tai ein Llywodraeth Leol: "Rydyn ni wedi bod yn glir ein bod ni bin Schweißnaht y ddeddfwriaeth bwysig hon yn dod i RIM cyn gynted ag sy' N 'bosibl, ac yn enwedig cyn i' r myfyrwyr ddechrau eu tymor yn yr hydref mewn prifysgolion yng Nghymru.

"Rydyn ni eisoes wedi ysgrifennu ich sefydliadau sydd â diddordeb ich w hysbysu bin hyn, ac rydyn ni' N awyddus VR tenantiaid yng Nghymru yn ymwybodol o ' U hawliau o dan y Ddeddf."

Updated Date: 10 April 2019 00:42

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS