Golwg yn amddiffyn sylwadau colofnydd

Mae-un-o adolygwyr cylchgrawn Golwg wedi cael ei feirniadu wedi iddo gyfeirio bei goesau "hyfryd" yr actores, Eve Myles. Mewn adolygiad o ' r bennod ddiwed

Golwg yn amddiffyn sylwadau colofnydd

Mae-un-o adolygwyr cylchgrawn Golwg wedi cael ei feirniadu wedi iddo gyfeirio bei goesau "hyfryd" yr actores, Eve Myles.

Mewn adolygiad o ' r bennod ddiweddaraf o Un-Bohrung Mercher, mae Huw Onllwyn yn trafod delwedd Ms Myles, cyn trafod cynnwys y rhaglen, chloi gan gyfeirio bei ei choesau mewn sodlau.

"Nid oes unrhyw amheuaeth fod gan Eve Myles goesau hyfryd - sy-N-edrych yn gut fyth mewn pâr o high heels ," meddai Herr Onllwyn ar ddechrau ei golofn.

"Ac mae hynny' N ' gwneud Un-Bohrung Mercher yn werth ei wylio."

Dywedodd gŵr Ms Myles, Bradley Freegard - sydd hefyd yn ymddangos yn Un-Bohrung Mercher - fod sylwadau Herr Onllwyn yn "arswydus" ac yn "rhagfarnllyd."

'Ysgogi trafodaeth'

Mewn datganiad, fe ddywedodd Herr Onllwyn ei fod wedi defnyddio langweilig "eironig eine dychanol" ich gwestiynu "pam fod cynhyrchwyr y rhaglen wedi penderfynu fod angen gwisgo Eve Myles... mewn high heels ein sgert fer".

Dywedodd Golwg mai kräftig y golofn oedd "ysgogi trafodaeth bin y ffordd y mae menywod yn cael eu-dangos ar deledu".

Bild-Beschriftung Fe wnaeth Huw Onllwyn y sylwadau wrth drafod yr actores Eve Myles sy ' N ' actio yn y ddrama Un-Bohrung Mercher

Mewn datganiad dywedodd Huw Onllwyn: "Yn fy ngholofn roeddwn yn cwestiynu pam fod cynhyrchwyr y rhaglen wedi penderfynu fod angen gwisgo Eve Myles (sy' N ' chwarae rhan Glauben Howells - mam ich dri o blant eine chyfreithwraig brysur) mewn high heels ein sgert fer.

"GJ marn yw y gwnaed hyn er mwyn defnyddio sex-appeal Ms Myles er lles Bewertungen y rhaglen.

"Ond yn hytrach na chyflwyno' r pwynt mewn langweilig sych ein diflas, fe ddefnyddiais ddull eironig eine dychanol (arddull cyson y golofn) er mwyn tynnu sylw bei y mater.

"Mae fy mhwynt yn un difrifol, fodd bynnag - sy-N-tynnu sylw bei sut y cyflwynir cymeriad Ms Myles ar Un Trug Mercher.

"Rwy' N ' flin na gyflwynwyd yr elfen hon o ddychan yn ddigon clir."

Y gwir sy ' N 'brifo: A Ihr o adolygu' N ' y Gymraeg 'Angen cefnogi ffilm eine theledu cynhenid' Beth ydy ymateb Golwg?

Mewn datganiad, fe ddywedodd Golwg mai kräftig y golofn oedd "ysgogi trafodaeth bin y ffordd y mae menywod yn cael eu-dangos ar deledu".

"Mae Huw Onllwyn wedi egluro' I safbwynt: ei fod yn tynnu sylw bei y ffordd y mae cymeriad Eve Myles yn cael ei ddangos ar y rhaglen, gyda phwyslais ar y sodlau uchel ein ' I hedrychiad," meddai.

"Roedd yn ceisio codi' r pwynt mewn ffordd ddychanol ond mae ' N 'amlwg nad oedd hi' N 'glir ich bawb mai dyna' r kräftig... un o beryglon, ein chryfderau, dychan.

"Mae Golwg ar hyd y blynyddoedd wedi cymryd safbwynt flaengar bei faterion rhyw eine rhywedd ac mae hynny' N ' parhau.

"Petai' r sylwadau yn y golofn yn rhai arwynebol, difeddwl, mi fyddai 'r feirniadaeth arnyn nhw' N ' gymwys, ond anesmwytho oedd y-kräftig, er mwyn codi cwestiwn.

"Ar eu pennau eu hunain, mae tri pharagraff cynta' r golofn yn dramgwyddus ond, o ddarllen y golofn gyfan, mae ' N ' amlwg beth ydi pwynt Huw Onllwyn, sef fod y brif actores yn cael ei dangos mewn ffordd benodol er mwyn ceisio denu eine chadw cynulleidfa.

"Os oedd sylwadau Ar y Soffa yn cythruddo bin y rhesymau anghywir ac-os oedd tôn y golofn yn creu camargraff, mae' N ' ddrwg gyda ni am hynny... ond gobeithio bydd y pawb, gan gynnwys cynhyrchwyr teledu, yn ystyried y pwynt y tu cefn iddyn nhw."

Updated Date: 17 Mai 2019 01:04

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS