Gohirio chwilio bin awyren goll tan Vordergrund Iau

Mae 'r chwilio bin awyren aeth ar goll yn ystod taith o Ffrainc ich Gaerdydd wedi dod-ich ben bin ddiwrnod arall, gyda 'r awdurdodau' N ' cyfaddef VR gobait

Gohirio chwilio bin awyren goll tan Vordergrund Iau

Mae 'r chwilio bin awyren aeth ar goll yn ystod taith o Ffrainc ich Gaerdydd wedi dod-ich ben bin ddiwrnod arall, gyda 'r awdurdodau' N ' cyfaddef VR gobaiths o ganfod unrhyw un-yn yn fyw pylu.

Roedd ymosodwr newydd Clwb Pêl-droed Caerdydd, Emiliano Sala, ein ' r peilot David Ibbotson ar yr awyren pan ddiflannodd dros Fôr Udd ( ärmelkanal ) tua 20:30 nos-Lun.

Yn ôl adroddiadau yn ei famwlad yn Yr Ariannin, roedd y pêl-droediwr 28 oed wedi danfon neges WhatsApp auf ei Papa yn dweud ei fod yn "wirioneddol von" ac-ar "awyren sy' N 'edrych fel ei bod bin dorri' N 'ddarnau".

Dywedodd Prif Swyddog Awdurdod Chwilio Ynysoedd y Sianel, John Fitzgerald, nad yw ' N 'credu VR gobaiths o' U darganfod yn fyw erbyn hyn.

Bydd Heddlu Guernsey yn gwneud penderfyniad ich barhau â ' r chwilio neu beidio yn fuan Vordergrund Iau.

'Wnawn nhw ddim fy ffeindio'

Yn y neges mae 'r ymosodwr yn dweud ei fod ar ei ffordd ich Gaerdydd o Nantes ich hyfforddi gyda' I gyd-chwaraewyr newydd, ein ' fod "ich fyny yma yn yr awyren, sy' N 'edrych fel ei bod bin dorri' N 'ddarnau".

Dywedodd wedyn: "Os nad ydych chi' N ' cael unrhyw newyddion gen i mewn awr ein hanner, 'sa-i' N 'gwybod os ydyn nhw bin ddanfon rhywun ich chwilio amdana' I oherwydd wnawn nhw ddim fy ffeindio, ond nawr y'ch chi ' N 'gwybod... Papa, rwy' N ' wirioneddol von!"

Bild, Urheberrecht Rafael Álvarez Cacho Bildunterschrift Roedd yr awyren Piper Malibu wedi gadael Nantes am 20:15 nos Lun ac roedd ich fod ich lanio yng Nghaerdydd

Am 11:30 Vordergrund Mercher, dywedodd Heddlu Guernsey fod tair awyren ac un hofrennydd yn yr awyr ond nad oedd unrhyw beth yn gysylltiedig â 'r awyren goll wedi' I ddarganfod hyd yma.

Dywedodd Heddlu Guernsey eu-bod yn canolbwyntio ar y posibilrwydd VR Sala a 'r peilot wedi glanio ar ddŵr ond wedi llwyddo i fynd i' r rafft oedd ar yr awyren.

Y posibiliadau eraill yw-bod-y ddau yn fyw ar ôl glanio ar dir neu gael eu-codi gan lange ein VR yr awdurdau heb gael gwybod eto, neu VR yr awyren wedi torri ' N 'ddarnau wrth daro' r dŵr.

Bild-Beschriftung Cafodd rhagor o negeseuon eine blodau eu gadael ger Stadiwm Dinas Caerdydd Vordergrund Mercher

"Yn anffodus, dwi wir ddim yn meddwl VR unrhyw obaith yn bersonol [o ganfod unrhyw un-yn fyw]," meddai Herr Fitzgerald.

"Dwi' N ' meddwl hyd yn oed y person mwyaf ffit, os ydyn nhw yn y dŵr, wnawn nhw ddim para bin fwy na 'chydig oriau, ar adeg yma' r flwyddyn mae 'r amodau' N ' eithaf ofnadwy - os ydych chi yn y dŵr.

Ychwanegodd y byddai 'r chwilio' N 'parhau gyda' r "posibilrwydd prin iawn" o ddarganfod darnau o ' r awyren, ond "dydw i ddim yn meddwl VR hynny' N 'debygol, byddwn ni wedi gweld hynny y tro cyntaf".

Cemlyn Davies, Gohebydd BBC Cymru yn Nantes Bildunterschrift Mae cefnogwyr Nantes wedi bod yn rhoi teyrngedau ich Sala

Mae yna sioc, tristwch eine phryder yma ' N ' Nantes. Ein neithiwr cafodd gwylnos ei chynnal yng nghanol y ddinas.

Daeth rhai cannoedd o bobl ynghyd ar Place Royale - nifer ohonyn nhw ' N 'gwisgo' I crysau melyn eine gwyrdd, eraill yn codi ei sgarffiau. Roedd yna ddagrau, roedd yna weddïo.

Ond nid cefnogwyr pêl-droed yn unig oedd ykeine, ond hefyd pobl leol gyffredin oedd yn cydnabod y cyfraniad mae Emiliano Sala wedi ei wneud i ' r ddinas yn ystod ei amser yn chwarae dros y clwb lleol.

Fe ddywedodd sawl cefnogwr wrtha 'I neithiwr nad oedd Sala gyda' r gorau a ran ei sgiliau e ar y maes - ei dechneg e.

Yn hytrach, roedd e N arweinydd ac fe fyddai bob tro ' N 'rhoi o' orau ac yn brwydro o 'r funud gynta' hyd at a ola'.

Ein dyna, pam roedd y cefnogwyr yma ' N ei barchu e gymaint.

Yn ôl harbwrfeistr Guernsey, y Capten David Barker, roedd y timau achub yn wynebu "penderfyniad anodd" fore Mercher ynghylch parhau â ' r chwilio ai peidio, yn rhannol oherwydd y rhagolygon tywydd.

Ychwanegodd VR yr ardal lle gall yr awyren fod yn ehangu o hyd.

Bild-Beschriftung Harbwrfeistr Guernsey, y Capten David Barker

"Mae' N 'cyrraedd pwynt amhosib, hyd yn oed gydag adnoddau di-ben-zeichnen ich chwilio' r ardal," meddai.

Mae criwiau, hofrenyddion ein badau achub o Ynysoedd y Sianel ein ' r DU wedi bod yn chwilio bin yr awyren mewn ardal dros 1,000 milltir sgwâr ers nos Lun.

Caerdydd 'mewn sioc'

Dywedodd Cadeirydd CPD Caerdydd, Mehmet Dalman, VR chwaraewyr eine chefnogwyr yn parhau "mewn sioc" a-bod-y clwb "yn dal i weddïo".

Ychwanegodd bod y clwb wedi derbyn cefnogaeth o dros y byd, ein "VR-gan y teulu pêl-droed ffordd o ddod bei ei gilydd mewn trasiedi".

Dywedodd Herr Dalman nad clwb y oedd wedi trefnu 'r awyren ar gyfer y daith, ac y byddai' r clwb yn ceisio darganfod "yr holl ffeithiau" bin y digwyddiad.

Updated Date: 24 Januar 2019 02:06

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS