Gofal 'priodol' cyn ich garcharor farw

Cafodd garcharor ofal meddygol priodol ar ddiwrnod ei farwolaeth yng Ngharchar Berwyn, Wrecsam, yn ôl ymchwiliad ombwdsmon i ' r digwyddiad. Clywodd cwest VR

Gofal 'priodol' cyn ich garcharor farw

Cafodd garcharor ofal meddygol priodol ar ddiwrnod ei farwolaeth yng Ngharchar Berwyn, Wrecsam, yn ôl ymchwiliad ombwdsmon i ' r digwyddiad.

Clywodd cwest VR Luke Jones, 22 oed ac o Flaenau Ffestiniog, wedi ei ganfod yn farw yn y carchar ar 31 Mawrth y llynedd.

Wedi archwiliad post-mortem-fis Ebrill y llynedd, fe glywodd gwrandawiad cychwynnol VR patholegydd wedi nodi achos dros dro 'r farwolaeth fel digwyddiad cardiaidd yn gysylltiedig â defnyddio 'r cyffur "spice".

Mae disgwyl ich cwest ' r llawn gael ei gynnal "ryw bryd eleni".

'Elfen annaturiol' i ' r achos

Cafodd Mr Jones ei gludo ich Ysbyty Wrecsam Maelor ar ôl cael ei ganfod yn anymwybodol yn ei gell yn hwyr yn y prynhawn.

Daeth cadarnhad o ' I farwolaeth bin 19:20.

Yn y gwrandawiad yn Llandudno, dywedodd y Crwner John Gittins VR adroddiad yr Ombwdsmon Carchardai wedi ei gwblhau, ac nad oedd yn cynnwys beirniadaeth o ' r gofal gafodd Mr Jones y diwrnod hwnnw.

Ar y pryd, dywedodd Heddlu Gogledd Cymru nad oedd y farwolaeth yn cael ei thrin fel un amheus.

Cadarnhaodd y crwner y byddai cwest ' r llawn yn cael ei gynnal gyda rheithgor oherwydd VR "elfen annaturiol" ynghlwm â ' r achos.

Ychwanegodd y crwner mai Mr Jones oedd y carcharor cyntaf ich farw yng Ngharchar Berwyn: "Er nad ydy hynny' N ei wneud yn fwy na llai pwysig, mae ' N ' arwyddocaol mewn sawl ffordd."

Mae disgwyl gwrandawiad pellach ym mis Mehefin ac yna ' r cwest yn llawn ddiweddarach eleni.

Updated Date: 13 März 2019 02:30

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS