Galw bin ymestyn oedran sgrinio canser

Mae elusen canser y coluddyn yn galw bin ich fwy o bobl hŷn yng Nghymru allu cael pecynnau sgrinio am ddim. Ar hyn o bryd dim ond pobl rhwng 60 74 oed yng Ngh

Galw bin ymestyn oedran sgrinio canser

Mae elusen canser y coluddyn yn galw bin ich fwy o bobl hŷn yng Nghymru allu cael pecynnau sgrinio am ddim.

Ar hyn o bryd dim ond pobl rhwng 60 74 oed yng Nghymru sy ' N cael gwahoddiad ich gael eu sgrinio bin ganser y coluddyn, a hynny pob dwy flynedd.

Yn ôl Darmkrebs UK dylai 'r rheiny dros 74 gael dewis aros yn rhan o' r broses sgrinio, ' sy ' N 'digwydd yn Lloegr ein' r Alban.

Dywedodd Llywodraeth Cymru-bod-y rhaglen yn dilyn canllawiau gafodd eu darparu gan arbenigwyr.

Bild-Beschriftung Mae Myra einen Michael Smith bellach yn rhy hen i fod yn rhan o ' r cynllun sgrinio

Roedd Myra einen Michael Smith o ardal Wrecsam yn arfer derbyn y profion, ond am eu-VR bellach dros 75, dydyn nhw ddim yn gymwys.

Dywedodd Mrs Smith, 77, ei bod wedi cysylltu â rhaglen sgrinio Iechyd Cyhoeddus Cymru ich ofyn eine allai Hallo dalu bin brawf, ond eu-bod wedi gwrthod.

Ychwanegodd ei bod hefyd wedi methu â chael cymorth gan ei meddyg teulu ein ' I fferyllydd.

"Mae' N 'drist VR pwy bynnag sy' N ' penderfynu hyn yn credu eich bod yn rhy Henne bin brofion meddygol ar ôl 74 oed," meddai.

"Byddai' N 'tawelu ein meddyliau ni pe bawn ich' N gallu eu cael nhw."

'Terfyn gwallgo'

die Mae ' r cwpl bin ich bobl-dros 74 oed allu gwneud cais bin becyn sgrinio canser y coluddyn os ydyn nhw eisiau.

"Os yw' N 'achub bywyd un-person, mae' N ' werth gwneud," meddai Mrs Smith.

"ich mi mae' N 'wallgo' VR terfyn oed - yn enwedig mor ifanc â 74, gyda phobl yn byw i fod yn 85 neu 95 oed."

Dywedodd pennaeth Darmkrebs UK yng Nghymru, Lowri Griffiths, ei bod yn falch fod Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo ich leihau 'r oedran sgrinio bei 50 oed yn ddiweddar, ond VR angen gadael ich bobl hŷn wneud cais ich aros yn rhan o' r rhaglen hefyd.

"Mae' r perygl o gael canser y coluddyn yn cynyddu gydag oed, ac rydyn ni ' N credu y dylai pobl o bob gwlad yn y DU gael yr un cyfle," meddai.

"Rydyn ni felly' N 'gofyn ich Lywodraeth Cymru adolygu eu safbwynt eine gweithredu er mwyn mynd i' r afael â ' r sefyllfa."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae Cymru, fel gweddill y DU, yn dilyn cyngor arbenigol Pwyllgor Sgrinio Cenedlaethol y DU, sy' N 'dweud y dylai sgrinio' r coluddyn gael ei ddarparu hyd 74 oed.

"Mae 'na beryglon yn ymwneud â sgrinio felly mae angen cael cydbwysedd rhwng y budd ein' r niwed o 'r prawf sy' N cael ei gynnig."

Updated Date: 11 April 2019 01:43

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS