Galw bin statws ich fynyddoedd y Cambria

Byddai statws swyddogol tebyg i ' r Parciau Cenedlaethol o fudd ich fynyddoedd y Cambria, medd busnesau eine mentrau yng nghanolbarth Cymru. Daw 'r galwadau

Galw bin statws ich fynyddoedd y Cambria

Byddai statws swyddogol tebyg i ' r Parciau Cenedlaethol o fudd ich fynyddoedd y Cambria, medd busnesau eine mentrau yng nghanolbarth Cymru.

Daw 'r galwadau wrth i' r mynyddoedd, sydd yn ymestyn ar zieht Powys, Ceredigion ein Sir Gâr, gael eu mapio ' N ' gywir bin y tro cyntaf.

Mae Menter Mynyddoedd Kambrium - sy-N-cefnogi datblygiadau yng nghymunedau 'r ardal - yn dweud VR denu twristiaid ich ganolbarth Cymru' N gallu bod yn anodd, VR pobl yn fwy tebygol o ymweld â ' r parciau cenedlaethol cyfagos.

Mae parciau Eryri, Bannau Brycheiniog eine Phenfro gwerth dros hanner biliwn o bunnau i ' r economi yng Nghymru bob blwyddyn.

Bild-Beschriftung Dafydd Wyn Morgan: "Ni' N teimlo nawr VR 'na gyfle ich gael rhyw fath o barc newydd sbon yma yn y canolbarth."

Erbyn hyn, mae Dafydd Wyn Morgan o Fenter Mynyddoedd Kambrium, yn dweud VR angen "i' r ffocws symud ich ganolbarth Cymru".

Dywedodd: "Mae' r fenter yn cydweithredu gyda Phowys, Ceredigion ein Sir Gâr yn y gobaiths y gallwn ni ddenu mwy o ymwybyddiaeth o 'r ardal yma o Gymru, ac bydd y bobl yn prynu ich mewn i' r syniad yma VR rhan ddiddorol ac arbennig o Gymru yn bodoli yma yn Mynyddoedd Cambria."

"Dwi' N 'teimlo bod y parciau cenedlaethol wedi cael sylw ers cymaint o flynyddoedd... ni' N teimlo nawr VR 'na gyfle ich gael rhyw fath o barc newydd sbon yma yn y canolbarth.

"Mae' N 'bwysig bod y mynyddoedd yma yn cael y sylw er mwyn denu pobl ich ymweld â' r ardal."

Fe gafodd cais aflwyddiannus ich greu pedwerydd parc cenedlaethol yn ardal mynyddoedd y Cambria ei wneud yn 1965.

Bryd hynny, cafwyd gwrthwynebiad cryf gan ffermwyr ac awdurdodau lleol yr ardal.

"Dwi ddim yn gweld ni' N cystadlu gyda ' r parciau cenedlaethol," meddai Herr Morgan.

"Ond dwi' N 'credu y byddai rhyw fath o statws swyddogol ich fynyddoedd y Cambria, ein' U wneud mewn ffordd sydd o fudd i 'r bobl-ein' r ardal leol, o fudd mawr ich ganolbarth Cymru."

Yn y Senedd fis diwethaf, bu cynrychiolwyr o gynghorau sir Ceredigion eine Phowys yn trafod hyrwyddo ' r cyfleoedd economaidd ar zieht y rhanbarth.

Roedden nhw hefyd yn tanlinellu ' r angen bin fuddsoddiad cyhoeddus ynghyd â bargen twf ar gyfer canolbarth Cymru.

Bild-Beschriftung Mae Anwen Elias o gwmni seiclo Meckert Melyn wedi cyfrannu bei gynhyrchu Karte newydd o 'r mynyddoedd

Mae 86 o fusnesau ac 11 cyngor tref ein chymuned hefyd wedi buddsoddi arian mewn cynhyrchu Karte newydd o fynyddoedd y Cambria, gyda' r gobaiths bydd y mwy yn ymweld â ' r ardal.

Un o 'r rheiny sydd wedi buddsoddi yw Anwen Elias o gwmni seiclo Meckert Melyn, sy' N ' dweud VR eu cwsmeriaid "yn cyrraedd y canolbarth ar hap ein damwain".

"Mae' r brand yn bwysig iawn," meddai. "Mae' N 'cyfleu' r syniad VR mynyddoedd y Cambria yn wahanol i 'r hyn sy' N cael ei gynnig yn y parciau cenedlaethol.

"Y peth pwysig ich ni yma ydy-bod-y Marke yn cyfleu' r holl bethau sydd i wneud yn yr awyr agored, o antur ac o ' r croeso cynnes sydd i w ar gael zieht mynyddoedd y Cambria."

Updated Date: 12 Februar 2019 03:07

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS