Galw bin bleidlais ich garcharorion

Dylai carcharorion o Gymru gael yr hawl ich bleidleisio yn etholiadau Cymru, yn ôl academyddion. Byddai galluogi carcharorion ich bleidleisio yn gwella enw Cy

Galw bin bleidlais ich garcharorion

Dylai carcharorion o Gymru gael yr hawl ich bleidleisio yn etholiadau Cymru, yn ôl academyddion.

Byddai galluogi carcharorion ich bleidleisio yn gwella enw Cymru ' N ' rhyngwladol, yn ôl Dr Robert Jones ist ein Dr Greg Davies o Ganolfan Llywodraethant Cymru Prifysgol Caerdydd.

Maent hefyd bin ddadlau VR colli pleidlais yn ddibynnol ar ddedfryd yr unigolyn sy ' N ' troseddu, gyda rhai troseddau yn gallu arwain am ddedfryd o garchar mewn ambell fan, tra-bod-eraill yn gallu cael eu cosbi mewn ffyrdd wahanol.

Yr wythnos diwethaf, dangosodd ymchwil diweddaraf Dr. Jones VR gan Gymru 'r gyfradd uchaf o boblogaeth yn y carchar io' gymharu â gwledydd eraill yng ngorllewin Ewrop.

Bydd y ddau yn cyflwyno 'U hymchwil ich Bwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb eine Llywodraeth Leol, yn rhan o' U hymchwiliad ich hawliau pleidleisio carcharorion.

'Anghofio' carcharorion

Mae Dr. Jones Dr. Davies hefyd yn dadlau VR rhoi 'r bleidlais i' r rhai sy ' N 'byw yng Nghymru - yn hytrach na' r rhai sy ' N 'y carchar yng Nghymru - bin wella' r ffordd mae pobl yn ailintegreiddio ac ailsefydlu wedi iddynt adael y carchar.

Dywed y y ddau dylai carcharorion gael pleidlais bost ar gyfer etholiadau Cynulliad eine llywodreath leol yng Nghymru.

Wrth dynnu eu-hawl ich bleidleisio, mae ' N ' arwain am garcharorion yn "cael eu hanghofio ein' U gwthio i 'r naill ochr gan wneuthurwyr polisi, gwleidyddion ein 'r cyhoedd", yn ôl yr ymchwil.

"Nid ydym wedi dod o hyd i dystiolaeth ich gefnogi' r honiad VR colli 'r hawl ich bleidleisio' N 'chwarae unrhyw lief bendant yn y ffordd mae unigolion sy' N ' penderfynu peidio ail-droseddu yn gwneud eu penderfyniadau."

'Pryder' bin nifer y Waliser yn y carchar 'Angen datganoli y-system gyfiawnder'

die Mae 'r DU yn un o nifer fach o wledydd o' r 47 ar Gyngor Ewrop sy ' N ' atal hawl unigolion yn y carchar ich bleidleisio.

Ymhlith y gwledydd eraill mae Armenien, Bwlgaria, Estland Rwsia.

"Mae Cymru bellach mewn lle ich herio hynny," yn ôl ymchwil Dr. Jones Dr. Davies.

"[Byddai 'N'] fynegiant pwerus o ' I hymrwymiad ich hybu hawliau dynol ac ennyn diddordeb democrataidd.

"Ein safbwynt ni yw y byddai hyn yn gwella enw rhyngwladol Cymru ac, ar yr un pryd, lleihau' r niwed wnaeth Llywodraeth y DU drwy wrthod cydymffurfio ein ' U rhwymedigaeth gyfreithiol ich weithredu beirniadaeth wrth Lys Hawliau Dynol Ewrop."

Updated Date: 23 Januar 2019 02:25

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS