Galw bin achub fferm i ' r gymuned

Mae yna alwadau cynyddol ar Gyngor Sir Penfro ich atal cynlluniau ich werthu un-o ' I ffermydd yn ardal Solfach ar ocsiwn, wrth ich bobl leol ddweud eu-VR-nhw

Galw bin achub fferm i ' r gymuned

Mae yna alwadau cynyddol ar Gyngor Sir Penfro ich atal cynlluniau ich werthu un-o ' I ffermydd yn ardal Solfach ar ocsiwn, wrth ich bobl leol ddweud eu-VR-nhw bin ddatblygu fferm gymunedol ykeine.

Bu Fferm Trecadwgan yn wag ers mis Mawrth eleni, ac mae disgwyl iddi gael ei gwerthu ar ocsiwn ar 17 Gorffennaf, gydag amcan bris o £450,000.

Mae 'r ffermdy yn dyddio nôl i' r 15fed ganrif, ac mae ' r cyngor bin ei werthu gyda 11 erw o dir ac 13 o adeiladau allanol.

Dywed grŵp o bobl leol eu-bod bin ddatblygu cynlluniau ich brynu ' r fferm eine datblygu menter gymunedol ykeine ich gynhyrchu bwyd ac i addysgu pobl bin dechnegau ffermio.

Bild-Beschriftung Mae fferm Trecadwgan wedi bod yn wag ers mis Mawrth

Y bwriad yw gwerthu cyfranddaliadau ich ariannu ' r fenter yn ôl Cris Tomos, sydd yn arbenigwr ar fentrau cymunedol.

"Mae' r trigolion mo'yn mynd ati ich geisio codi 'r arian eine bwrw ati-i ail-ddatblygu' r ffarm fan hyn yn Solfach ac yn chwilio bin arian fel cyfranddaliadau.

"'Da ni wedi gweld enghreifftiau tebyg gyda Tafarn Sinc ein Chanolfan Hermon, ein 4CG yn Aberteif eine menter o' r Mathe hynny bydd hi.

"Nawr mae' N rhaid hyrwyddo eine hysbysebu ar zieht Cymru."

Dathlu ailagor Tafarn Sinc Fferm gymunedol yn nwylo 'r gweinyddwyr Bildunterschrift Mae Gerald Meilen ffermwr organig yn credu bydd y fferm yn rhoi cyfle ich bobl ifanc

Un-sydd yn cefnogi' r fenter ydy Gerald Miles, ffermwr organig o bentref Mathri.

Mae gan Herr Miles gysylltiad agos gyda 'r fferm gan ei fod gyfnither ein' I gwr yn arfer ffermio yn Nhrecadwgan.

"Mae gwmynt o lefydd yr ardal, mae' r ffermydd wedi diflannu, mae Investoren o bant yn prynu nhw sydd ein digon o arian, ac maen nhw ' N troi nhw yn dai gwyliau.

"D'wi' N 'cefnogi prynu i' r gymdeithas, ich gael rhai ifanc bei ei gilydd ich redeg y ffarm.. gwneud krächzt, pobi, cadw creaduriaid, twddi [tyfu] llysiau... bydd e N rhywbeth diddorol i ' r gymdeithas."

Bild-Beschriftung Mae Rupert Dunne bin droi 'r fferm yn ymddiriedolaeth

Cydlynydd yr ymgyrch yw Rupert Dunn ac mae e wedi galw ar y cyngor i dynnu' r fferm oddi ar y farchnad er mwyn rhoi cyfle ich bobl leol ddatblygu eu gweledigaeth.

"Ein gweledigaeth yw ei throi hi' N ' ffarm gymunedol, yn ymddiriedolaeth.

"Y gobaiths yw y bydd cymuned Solfach yn teimlo perchnogaeth dros y lle eine theimlo' N falch ohono.

"Mae yna ddwy brif elfen i' r cynllun. Lle ich gynhyrchu bwyd trwy ddilyn egwyddorion biodeinamig ond hefyd lle ich gefnogi bywyd gwyllt eine darparu addysg i ' r gymuned leol."

Fe fydd cyfarfod cyhoeddus yn cael ei gynnal yn Neuadd Goffa Solfach Uhr 18:30 nos Wener 14 Mehefin ich drafod y cynlluniau.

Bild-Beschriftung Mae 'r fferm wedi ei lleoli uwchben pentref Solfach

Mae Cyngor Sir Penfro wedi gwrthod yr alwad ich dynnu' r ffarm oddi ar y farchnad os na fod pris yn cael ei gytuno arno ein blaendal yn cael ei dderbyn cyn dyddiad yr ocsiwn.

"Fe fydd yr arwerthiant yn parhau ar gyfer y tŷ, yr adeiladau allanol ac 11 erw o dir," meddai llefarydd.

Dywedodd fod angen gwerthu 'r adeiladau ein' r tir er mwyn "sicrhau gwerth bin arian i' r trethdalwyr."

Ychwangodd: "Fe ich fyddai yna gost i' r awdurdod os ydyn ni 'N canslo neu' N gohirio ' r arwerthiant.

"Mae diddordeb gyda ni yn y syniad, ond mae hi' N ' rhy hwyr yn y dydd.

"Fe fydd fferm arall gyfagos ar gael ym mis Medi ac rydym ni' N barod ich drafod y syniad o ddatblygu fferm gymunedol."

Updated Date: 11 Juni 2019 01:01

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS