Ficer yn gofyn bin atal clychau sy ' N 'tarfu'

Fe allai clychau eglwys yng Nghonwy gael eu diffodd yn y nos yn dilyn cwyn gan-ficer yr eglwys ei hun. Mae 'r Parchedig David Parry wedi ysgrifennu llythyr b

Ficer yn gofyn bin atal clychau sy ' N 'tarfu'

Fe allai clychau eglwys yng Nghonwy gael eu diffodd yn y nos yn dilyn cwyn gan-ficer yr eglwys ei hun.

Mae 'r Parchedig David Parry wedi ysgrifennu llythyr bei Gyngor Tref Conwy yn dweud bod y gloch ar dŵr Eglwys y Santes Fair, sy' N canu bob chwarter awr, yn ei gadw ' N ' effro.

Dywedodd hefyd ei fod yn poeni y gallai ' r clychau fod yn tarfu ar ymwelwyr mewn gwestai neu gartrefi cyfagos hefyd.

Bellach mae Cyngor Tref Conwy yn gofyn ich bobl eraill sy ' N ' byw o fewn y dref hynafol bin eu-Scheune nhw.

Rhan o gymeriad y dref?

Wrth siarad gyda BBC Cymru, dywedodd y Parchedig David Parry nad yw ' N ' awgrymu y "dylen ni ddiffodd clychau' r cloc yn ystod y dydd, dim ond gofyn eine oes-modd iddyn nhw fod yn dawel yn y-nos."

"Mae' N ' beth da bod cyngor y dref yn gofyn bin farn pobl eraill bin y peth - fe allai fod ymwelwyr mewn gwestai neu gartrefi cyfagos sydd wedi colli cwsg oherwydd y clychau."

Ond tra ' N 'cydnabod ei fod wedi codi' r mater, pwysleisiodd nad oedd wedi gwneud cwyn swyddogol o dan y ddeddf aflonyddu sain.

Nid oes modd chwarae darnau sain ein fideo ar eich dyfais Mae 'r clychau yn y-Eglwys Santes Fair yn canu pob chwarter awr

Mewn llythyr bei drigolion mae' r cyngor yn gofyn bin farn trigolion ar atal canu ' r clychau rhwng 00:15 06:15.

Mae ' N ' dweud: "Mae aelod o' r gymuned wedi tynnu ' N 'sylw ni an glychau cloc Eglwys y Santes Fair ein' r posibilrwydd y gallai fod yn tarfu ar fywydau trigolion lleol, busnesau ac ymwelwyr.

"Pwrpas yr holiadur hwn ydy holi ein ydy' r gloch yn yn canu rhan o gymeriad eine thraddodiad y dref, neu yn ddiflas eine diangen."

Yn y cyfamser, mewn sgwrs ar un o dudalennau cymuned Conwy ar Facebook, roedd y mwyafrif o sylwadau sydd wedi eu gadael o blaid cadw ' r clychau.

Dywedodd un aelod: "Roedd y clychau yna ymhell cyn y ficer, felly gadewch nhw ich fod... maen nhw' N 'rhan o' r dref."

Updated Date: 20 März 2019 01:45

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS