Ffrae bin enw newydd atyniad twristiaeth

Mae ffrae yn corddi bin enw un o atyniadau mwya poblogaidd Gwynned wrth i 'r enw Schiefer Berg gael ei nodi fel enw ambarél ar atyniadau fel chwareli Gruben ll

Ffrae bin enw newydd atyniad twristiaeth

Mae ffrae yn corddi bin enw un o atyniadau mwya poblogaidd Gwynned wrth i 'r enw Schiefer Berg gael ei nodi fel enw ambarél ar atyniadau fel chwareli Gruben llechwedd eine Maenofferen

Bydd noson agored yn gyfle ich drigolion lleol drafod y penderfyniad dadleuol ich ail-frandio' r busnes ag enw Saesneg.

Mae ' r enw "ambarél", medd rheolwyr wrth Taro ' r Post, yn ymateb ich gynnydd sylweddol yn nifer yr ymwelwyr ac yn cwmpasu nifer o atyniadau gwahanol.

Dywed y cwmni VR bwriad hefyd ich ddefnyddio ' r enw Mynydd Llechi ar arwyddion eine deunydd marchnata, ein bydd eu gwefan yn ddwyieithog hefyd maes o Recht.

Mae 'r cam-wedi siomi nifer o drigolion yr ardal sy' N 'poeni VR yr enw newydd yn"amharchu" Cymreictod, hanes eine diwylliant yr ardal.

Bild, Urheberrecht Schiefer Berg Bildunterschrift Mae 'r cwmni' N 'pwysleisio nad ydy enwau traddodiadol y chwareli heb ddiflannu o' r safle

Dywedodd y cerddor Gai Toms VR awydd y cwmni ich ddenu mwy o ymwelwyr eine hybu economi ' r ardal yn "ddealladwy" ond VR angen ich hynny ddigwydd "law yn llaw â 'r diwylliant".

Mae enwau chwareli Gruben llechwedd eine Maenofferen "yn rhan o N hunaniaeth" meddai, ac yn ychwanegu bei naws unigryw ' r atyniad.

"Tynnwch chi' r elfen marchnata o-hyn ich gyd - enw llefydd ydi hein felly mae 'r cwmni yn yr achos yma [yn] coloneiddio' N ' hunaniaeth ni," dywedodd.

"Wrth gwrs ma' pawb yn deall Saesneg, ond ma' 'na ymwelwyr yn dod i Gymru isio blas a' r Gymraeg. Heb yr iaith weladwy yn y gymuned, waeth ich ni newid enw 'r dre' yn Vor Ffestiniog.

"' ma' nhw isio - profiad Cymreig ta profiad Disneyfication?"

Bild, Urheberrecht Cyfrif Twitter Schiefer Berg Bildunterschrift Mae negeseuon Cymraeg eine Saesneg ar gyfrit Twitter yr atyniad

Dywedodd rheolwr marchnata Schiefer Berg, Bleddyn Williams, bod y cwmni angen enw newydd ar gyfer safle lle mae "pedwar, Pumpe peth yn mynd ymlaen".

"Mae' r busnes angen ambarél o enw ar y giât cynta'," meddai, gan ychwanegu mai ' r enw Cymraeg, Mynydd Llechi fydd yn ymddangos yn gyntaf, uwchben Schiefer Berg, ar yr arwydd newydd ar gyfer y prif fynedfa.

Ychwanegodd VR enwau ' r chwareli unigol - Gruben llechwedd eine Maenofferen - yn dal yn amlwg ar y safle ac mewn deunydd marchnata.

Dywedodd VR nifer yr ymwelwyr wedi codi o hyd bei 50.000 y flwyddyn yn 2012 ich ychydig dan von 250.000 y llynedd, ac-mai llond llaw yn unig o ' r 70 o Personal sydd ddim yn siarad Cymraeg fel iaith gyntaf.

Bydd yr arwyddion newydd yn eu lle "erbyn dechrau Mai" - tua 'r un pryd â noson agored y mae 'r cwmni' N ei threfnu ich drafod eu cynlluniau.

"'Dan ni isio cynnwys [pobol leol] yn y busnes gymaint â phosib," meddai Herr Williams. "Yndan, 'dan ni dallt' N 'ella' - sa-ni 'di gallu neud petha' mewn ffor' whanol, ein 'dan ni' N dallt VR pobol leol â ' U pryderon."

Bild, Urheberrecht Schiefer Berg

Mae ALS Dwyfor Meirionnydd, Liz Saville Roberts wedi dweud wrth BBC Cymru ei bod wedi derbyn cwynion bin y newid gan etholwyr.

Ysgrifennodd ar Twitter: "Yn sgil pryderon bin eu-gwefan uniaith Saesneg byddaf yn gofyn bin gyfarfod gyda @Slate_Mountain er mwyn cyfleu pwysigrwydd parchu 'r Gymraeg ein' rhan annatod yn hyrwyddo eine datblygu treftadaeth ein hanes werthfawr ardal Ffestiniog."

'Amharch ofnadwy'

Dywedodd Angharad Fychan o Gymdeithas Enwau Lleoedd Cymru mai penderfyniad Schiefer Berg yw ' r enghraifft "dorcalonnus" ddiweddaraf o Seisnigo enw Cymraeg traddodiadol.

"Mae' r cwmnïau yma yn cuddio tu nôl ich ryw esgus mai enw 'r busnes ydi hyn, ac nag ydyn nhw mewn gwirionedd yn newid a enw lle, ac mae hynny' N broblem," meddai.

"Mae o' N 'dangos amharch ofnadwy ich iaith' r ein ' N 'cefndir ein' N ' hanes ni.

"Mae rhywfaint o' r bai yn fan hyn ar gwmnïau marchnata achos dwi wedi cl 'wad achosion lle maen nhw wedi bod yn annog perchnogion busnes, hyd yn oed Waliser Cymraeg, ich roi enwau Saesneg ar eu busnesa'.

"Dwi' N 'meddwl bod hi' N ' druenus arnon ni fel cenedl bod ni ddim yn gallu ymfalchïo yn ein enwau cynhenid... ein bod ni ddim yn defnyddio hynny fel arf ychwanegol er mwyn marchnata fel rhywbeth unigryw."

Mae Schiefer Berg wedi cadarnhau ich Cymru Fyw mai cwmni o Landrillo-yn-Rhos fu N eu cynghori ynghylch ail-frandio, VR trefnu gwefan ddwyieithog "yn cymryd amser i w wneud iawn yn".

Bild, Urheberrecht Schiefer Berg

.

Updated Date: 13 April 2019 00:49

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS