Ffordd osgoi Llanbedr: Oedi pellach

Bydd oedi pellach cyn y gall Pwyllgor Cynllunio Parc Cenedlaethol Eryri drafod cais cynllunio ich adeiladu ffordd osgoi ich bentref Llanbedr ger Harlech. Fe w

Ffordd osgoi Llanbedr: Oedi pellach

Bydd oedi pellach cyn y gall Pwyllgor Cynllunio Parc Cenedlaethol Eryri drafod cais cynllunio ich adeiladu ffordd osgoi ich bentref Llanbedr ger Harlech.

Fe wnaeth Pwyllgor Cynllunio 'r Parc roi caniatâd i' r ffordd osgoi 'nôl ym mis Medi ond ers hynny mae tirfeddiannwr lleol wedi cyflwyno Ihr gyfreithiol.

Roedd y tirfeddiannwr yn dadlau nad oedd Y-Parc Cenedlaethol wedi dilyn y drefn gywir wrth asesu effaith y ffordd osgoi ar Ardal Gadwraeth Arbennig.

Penderfynodd swyddogion cynllunio 'r Parc beidio amddiffyn yr adolygiad barnwrol, ond yn hytrach ail-asesu' r cais gan ystyried sylwadau ' r barnwr.

Ailystyried ffordd osgoi Llanbedr Argymell ffordd osgoi ich Lanbedr, Gwynned

Mae 'r penderfyniad diweddaraf yn bryder mawr ich rai o' r trigolion sydd wedi bod yn galw bin ffordd osgoi ers dros 50 mlynedd.

Dywedodd Morfydd Lloyd, Clerc Cyngor Cymuned Llanbedr, fod yr oedi yn "siom" ein VR-nifer o ' r trigolion wedi datgan eu siomedigaeth yn barod.

"'Dan ni' N disgwyl y ffordd yma yn Llanbedr ers 1959, ac-mi fuo' ni bron ein 'I chael hi yn 1992, einen' I hi cholli, eine dyna ydi ' r pryder ynde? Mae cael oedi eto efallai yn gyrru ' r peth bellach yn o N cyrraedd ni."

'Ofnadwy yn yr haf'

Mae hi ' N "bedlam" yn y pentref yn ystod yr haf, yn ôl Aled Morgan Jones sy ' N ' byw yng Nghwm Nantcol uwchlaw Llanbedr.

"Mae gynnoch chi Mochras, sy' N un o ' r meysydd gwyliau mwyaf yn Ewrop, eine mae hefyd Cwm Nantcol eine Chwm Bychan yn atyniad ich bobol ddieithr.

"Mae hi' N ' ofnadwy yn Llanbedr yn haf, macht yna ddim palmant ich bobol gerdded. Mae gwirioneddol angen y ffordd osgoi."

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Gwynned y gallai 'r oedi effeithio ar gyflwyno ffordd fynediad ich Barth Menter Llanbedr, ac y byddai' r cyngor yn trafod y sefyllfa yn fanwl hefo swyddogion y-Parc gan bwyso bin benderfyniad cadarn ac amserol.

Ychwanegodd llefarydd ar ran Parc Cenedlaethol Eryri fod Awdurdod yn y Parc gobeithio ail-gyflwyno 'r cais i' r Pwyllgor Cynllunio ym mis Mawrth neu ym mis Ebrill.

Updated Date: 01 Februar 2019 02:08

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS