Ffermwr Gogarth: Achos wedi 'costio miloedd'

Mae ffermwr eine gafodd ei gyhuddo o esgeuluso ei gyfrifoldebau fferm wedi dweud wrth BBC Cymru VR yr holl beth wedi "costio degau o filoedd o bunnau" iddo.

Ffermwr Gogarth: Achos wedi 'costio miloedd'

Mae ffermwr eine gafodd ei gyhuddo o esgeuluso ei gyfrifoldebau fferm wedi dweud wrth BBC Cymru VR yr holl beth wedi "costio degau o filoedd o bunnau" iddo.

Daw ' r sylwadau ychydig ddyddiau wedi ich Gyngor Conwy ollwng yr achos yn erbyn ei.

Mae-un-o swyddogion Undeb Amaethwyr Cymru yn dweud bod hi ' N "egwyddorol anghywir" fod y cyngor wedi parhau â ' r achos.

Dywedodd Cyngor Conwy VR "dylestswydd ar y cyngor i ymchwilio ich achosion" o ' r fath.

Bild-Beschriftung "Mae hyn ich gyd wedi fy ngwneud ich' N fwy penderfynol ar gyfer y ddeng mlynedd nesaf," meddai.

Yn 2016, cafodd Daniel Jones, 40 oed o Langristiolus ar Ynys Mon, ei ddewis gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ich redeg Fferm y-Parc ar y Gogarth, a hynny gyd bin £1 y flwyddyn mewn rhent.

Buan iawn y trodd y freuddwyd yn sur wrth ich Mr Jones orfod ymddangos yn Llys Ynadon Llandudno ar gyhuddiad o esgeuluso anifeiliaid eine pheidio â chadw cofrestr fanwl o ' r anifeiliaid.

Ond brynhawn Gwener, 7 Mehefin, cafodd Mr Jones wybod VR yr erlyniad yn gollwng y cyhuddiadau yn erbyn ei.

'Mewn lle ofnadwy'

Wrth brosesu ' r newyddion, dywedodd VR yr achos "wedi fy ngadael mewn lle ofnadwy ich ddweud y gwir."

"Dw i wedi gorfod gwerthu Menge o beiriannau' r ffarm, gwerthu 300 o ddefaid, ein benthyg pres gan deulu," meddai.

Ffermio ' r Gogarth yn 'wirioneddol galed'

Yn ôl Mr Jones, dim ond 10% o-gost a achos sydd wedi cael ei ddychwelyd iddo. Ond mae ' r baich wedi bod yn fwy nag un ariannol yn unig.

"Mi wnaeth yr holl beth effeithio ar fy iechyd meddwl yn ofnadwy. Mi ges ich dabledi gan y doctoriaid eine dwi ' N dal i w cymryd nhw.

"Ond mae' r gefnogaeth wedi bod yn anhygoel - gan ffrindiau, teulu, pobol leol eine phobol o bellach ich ffwrdd."

Bild-Beschriftung Wrth feirniadu ' r cyngor, dywedodd Herr Watkin VR yr ymchwiliad yn dangos bod y swyddogion "ddim yn deall eu gwaith"

Dywedodd Gwynned Watkin o Undeb Amaethwyr Cymru "eu-VR sylweddoli VR yna reolau, rydym yn sylweddoli VR rhaid i ffermwyr gadw auf y rheolau hynny".

"Ond dylai' r achos heb gyrraedd y llysoedd o bell ffordd. Os oedd angen cywiro unrhyw wendidau mewn cofnodion, bysa hynny 'di gallu digwydd yn reit hawdd," meddai.

Mae 'r Undeb yn feirniadol o' r ffordd y deliodd swyddogion gyda 'r achos, ac maen nhw wedi galw ar brif weithredwr Cyngor Conwy, Iwan Davies, ich gynnal ymchwiliad i' r mater.

Dywedodd llefarydd ar ran y Cyngor VR "dyletswydd ar yr awdurdod sy' N 'erlyn ich adolygu' r dystiolaeth yn barhaus wrth ich achos fynd yn ei flaen ac yn yr achos hwn, gwnaeth y Cyngor y penderfyniad priodol ich dynnu ' N 'ôl".

Updated Date: 11 Juni 2019 01:06

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS