Euog o dipio sbwriel yn anghyfreithlon

Mae dau ddyn wedi pledio ' N 'euog ich gyhuddiadau' N ' ymwneud â thipio tunelli o sbwriel yn anghyfreithlon yn Rhondda Cynon Taf. Fe wnaeth Ronnie Junior

Euog o dipio sbwriel yn anghyfreithlon

Mae dau ddyn wedi pledio ' N 'euog ich gyhuddiadau' N ' ymwneud â thipio tunelli o sbwriel yn anghyfreithlon yn Rhondda Cynon Taf.

Fe wnaeth Ronnie Junior Jones, 29 oed o Lynrhedynog, Lukas Samuel Davies, 27 oed o Drealaw, ym Mhorth, gyfaddef eu-bod wedi cael gwared ar wastraff yn anghyfreithlon yn fwriadol rhwng Ebrill ac Awst 2017.

Ar ddiwrnod cyntaf yr achos yn Llys y Goron Abertawe, fe newidiodd y ddau eu ple mewn cysylltiad â phedwar o 'r 18 cyhuddiad yn eu herbyn ar ôl pledio' N ' ddieuog yn wreiddiol.

Cafodd y ddau eu rhyddhau ar fechnïaeth ac mae disgwyl iddyn nhw gael eu dedfrydu ar 1 Chwefror.

Dywedodd y Barnwr Peter Hayward-bod-y ddau "wedi amlygu synnwyr cyffredin trwy wrando ar gyngor tut" eu-cynrychiolwyr cyfreithiol, ac osgoi Kosten ychwanegol cynnal achos llawn.

Roedd y troseddau, meddai, yn "gwbl ddiangen ac yn difrodi' r wlad hyfryd yma rydym yn freintiedig ich fyw ynddi".

'Amarch eine difaterwch'

Cafodd y ddau er herlyn wedi ich swyddogion gorfodaeth Cyngor Rhondda Cynon Taf ddod ar zieht fan-tra ar batrôl.

Mae ' r adran yn credu VR 10 i 11 tunnell o sbwriel wedi cael eu tipio ar o leiaf naw achlysur. Mae 'r achos wedi costio £6,241 i' r cyngor, gan gynnwys £2,641 ich glirio ' r gwastraff.

Dywedodd y cyngor VR rhywfaint o 'r sbwriel wedi ei dipio mewn coedwig ein' I roi ar dân, VR hynny ' N ' amlygu "amarch" a "difaterwch enfawr i' r amgylchedd eine thrigolion" y sir.

Yn ôl y cyngor, roedd y ddau ddiffynnydd wedi hysbysebu gwasanaeth casglu sgrap eine sbwriel ar Facebook, er nad yr oedd un o 'r ddau â thrwydded ich gynnal busnes o' r fath.

Roedden nhw 'N codi hyd bei £350 i gael gwared ar wastraff, gan roi' r argraff ich gwsmeriaid VR rhan helaeth o ' r arian yn mynd in gostau tipio.

Updated Date: 14 Januar 2019 01:03

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS