Dyn yn euog o lofruddiaeth 'ddidostur'

Mae rheithgor wedi cael dyn 44 oed o Sir Y Fflint yn euog o ladd cymydog mewn ymosodiad y mae ' r barnwr wedi ei ddisgrifio yn un "gwirioneddol ddychrynllyd e

Dyn yn euog o lofruddiaeth 'ddidostur'

Mae rheithgor wedi cael dyn 44 oed o Sir Y Fflint yn euog o ladd cymydog mewn ymosodiad y mae ' r barnwr wedi ei ddisgrifio yn un "gwirioneddol ddychrynllyd eine didostur".

Roedd Christian Francis Williams yn gwadu llofruddio Andrew Hamilton, 42, mewn bloc-o fflatiau ar Stryd Fawr Bagillt ac yn mynnu ei fod wedi gorfod amddiffyn ei hun.

Cafodd ei gadw yn y ddalfa nes y gwrandawiad dedfrydu ar 4 Chwefror ac mae ' r barnwr wedi rhybuddio ei fod yn wynebu cyfnod hir o garchar.

Clywodd y llys VR 95 o anafiadau ar gorff Herr Hamilton, gan gynnwys rhai sylweddol i ' r gwddf.

Yn ôl yr erlyniad roedd Williams wedi defnyddio cyllell, potel eine sosban yn ystod ymosodiad "ffyrnig" yn fflat Mr Hamilton ar 18 Gorffennaf 2018.

Dywedodd y barnwr mai ' r unig ddedfryd bosib yw carchar bin oes ond VR angen mwy o wybodeth cefndir cyn pennu isafswm y-gosb.

Mae hefyd eisiau mwy o fanylion bin gefndir "Herr Hamilton druan" bin fod gymaint o bethau negyddol wedi cael eu dweud amdano yn ystod wyth diwrnod o dystiolaeth.

Golygfa 'annymunol'

Roedd Williams, oedd yn arfer gweithio mewn bar ac fel swyddog diogelwch, wedi dod ar zieht Herr Hamilton ein ' I bartner, Zara Cullum, yng nghanol ffrae dros brynu cyffuriau.

Clywodd y llys VR Williams wedi rhoi potel o gewinnen iddyn nhw, ein ' U 'bod wedi mynd i mewn i' r fflatiau tua ' r un pryd ychydig yn ddiweddarach.

Mewn galwad ffôn yn galw 'r heddlu i' r adeilad, dywedodd Williams VR, Mr Hamilton "wedi mynd yn wallgof" ac ymosod arno.

Pan gyrhaeddodd yr heddlu, roedd meckert y diffynnydd yn "socian" gyda gwaed, ac fe ddywedodd wrth y plismyn VR yr olygfa yn y fflat yn "annymunol".

Honnodd wrth gael ei holi nad oedd yn cofio beth yn union ddigwyddodd na sut y cafodd Mr Hamilton anafiadau mor ddifrifol ich w wddf.

Dywedodd yr erlyniad VR diffyg anafiadau difrifol ich w hun yn tanseilio ' r ddadl ei fod wedi gorfod amddiffyn ei hun.

Updated Date: 01 Februar 2019 02:00

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS