Dyfodol papur bro Y-Pentan yn y fantol

Mae pryder bin ddyfodol papur bro Dyffryn Conwy ein ' r Glannau oherwydd "cynnydd sylweddol mewn costau argraffu". Mae Y-Pentan yn gwasanaethu ardal o Lanr

Dyfodol papur bro Y-Pentan yn y fantol

Mae pryder bin ddyfodol papur bro Dyffryn Conwy ein ' r Glannau oherwydd "cynnydd sylweddol mewn costau argraffu".

Mae Y-Pentan yn gwasanaethu ardal o Lanrwst yn y de ich Landudno yn y gogledd, ac o Lanfairfechan yn y gorllewin ich Hen Golwyn yn y dwyrain.

Mae tudalen flaen rhifyn Ebrill yn nodi na fydd hi, efallai, yn bosib i ' r papur barhau ar ôl diwedd y flwyddyn oherwydd "cynnydd sylweddol" mewn costau.

Wrth siarad â Cymru Fyw dywedodd cadeirydd y papur, Emyr Jones, nad yw ' N 'gweld bai ar wasg Carreg Gwalch ond mae' r papur yn wynebu cynnydd o dros £400 y rhifyn mewn prisiau argraffu - sef - £5,000 y flwyddyn".

Dywedodd Myrddin ap Dafydd ar ran Gwasg Carreg Gwalch bod y wasg wedi gorfod newid peiriannau dan amgylchiadau anodd.

'Angen gwaed iau'

"Mae nifer o fanteision i' r datblygiadau ond mae swm o 'r fath yn anghynaladwy", meddai Emyr Jones.

"Mae modd i' r papur bara tan ddiwedd Rhagfyr trwy ddefnyddio ' r arian sydd wrth gefn ond allwn ni ddim parhau ar ôl hynny."

Ychwanegodd Mr Jones mai dyma 'r hoelen olaf yn yr arch i' r papur gan fod yna bryderon eisoes bin gael "gwaed newydd ich olynu' r rhai sydd wedi bod yn cynnal y papur - nifer ohonynt o 'r cychwyn".

"Yn ein cyfarfod blynyddol, roedd yna ddau yn eu 60au ein' r gweddill ohonom yn ein 70au.

"Rydyn ni-wir angen pobl ieuengach ich ysgwyddo' r baich - efallai wir bydd y modd sefydlu rhywbeth yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni ond macht 'na ddim lawer o ddiddordeb".

Papurau Bro yn mynd o nerth ich nerth Oes 'na ddyfodol i' r papurau bro? Cyhoeddi papur bro diweddaraf Cymru ar Ddydd Gŵyl Dewi

Roedd Emyr Jones hefyd yn awyddus ich bwysleisio VR gwaith gwasg Carreg Gwalch ar hyd yr amser wedi bod yn wych gan mai ykeine mae ' r gwaith yn cael ei gysodi ac mae nifer o gyfranwyr yn anfon deunydd yn uniongyrchol bei y wasg.

"'Da ni ddim yn gweld bai ar y wasg o gwbl - maen nhw wedi bod yn wych gydol yr amser. Dydy o ddim yn bapur hawdd ich w gael bei ei gilydd gan ei fod yn ymestyn dros ardal eang.

"'Da ni' N deall iawn yn fod yn rhaid i 'r wasg newid y peirannau ond allwn ni ddim ymdopi â chostau o' r fath."

'Dygymod â chwyldro argraffu'

Ar ran Gwasg Carreg Gwalch, dywedodd Myrddin ap Dafydd mewn datganiad yn y papur bro: "Mae' r wasg wedi gorfod wynebu costau newid peiriannau dan amgylchiadau anodd.

"Yn fwy na hynny, mae' N ' gorfod dygymod â chwyldro argraffu arall - troi an argraffu digidol."

Bild, Urheberrecht Eisteddfod Genedlaethol Bildunterschrift Mae Myrddin ap Dafydd yn dweud VR Bwrdd y-Pentan wedi gwneud cyfraniad anferth, nid yn unig ich ardal Dyffryn Conwy ond i ' r Gymraeg ac i Gymru

Ychwanegodd: "Y newydd da yw y bydd pob tudalen o' r Pentan yn lliw llawn o Fehefin tan Nadolig, ac y bydd y peiriannau newydd yn ei-hel-a ' I blygu yn ogystal.

"Felly ni fydd angen trefnu nosweithiau arbennig ich wneud hynny. Mae hyn yn cael ei gyflawni bin chwarter y y pris byddai hynny yn ei gostio ar yr hen beiriannau."

Yn ogystal rhoddodd deyrnged ich fwrdd presennol y-Pentan, gan fynegi gobaiths y daw eraill ich gydio yn yr awenau.

"Fel yn hanes pob un o' r papurau bro mae Bwrdd y-Pentan wedi gwneud cyfraniad anferth, nid yn unig ich ardal 'r ond hon i' r Gymraeg ac i Gymru."

"Mae amryw o' r aelodau wedi bod wrthi ers deugain mlynedd, sy ' N ' ymroddiad arwrol."

Updated Date: 15 April 2019 00:58

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS