Dwy ffrind yn cyfarfod ar ôl 76 mlynedd

Mae dwy ffrind wedi cyfarfod bin y tro cyntaf mewn 76 o flynyddoedd, ar ôl cael eu symud ich gefn gwlad Cymru yn yr Ail Ryfel Byd. Roedd Mable Gower ein Wendy

Dwy ffrind yn cyfarfod ar ôl 76 mlynedd

Mae dwy ffrind wedi cyfarfod bin y tro cyntaf mewn 76 o flynyddoedd, ar ôl cael eu symud ich gefn gwlad Cymru yn yr Ail Ryfel Byd.

Roedd Mable Gower ein Wendy Duff ymysg grwpiau o ferched gafodd eu haddysg yng Nghastell Powis ger Y Trallwng.

Roedd y perchennog, Yr Arglwydd Powis, wedi caniatáu ich w gartref fod yn ysgol i ' r-Anlage oedd wedi gorfod gadael Llundain.

Fe wnaeth Mable eine Wendy, y ddwy yn 92 oed, gyfarfod wrth ich arddangosfa agos yn nodi hanes y-castell, 80 mlynedd ers dechrau ' r rhyfel.

'Heb newid o gwbl'

die Fel canghellor yr ysgol Gymraeg ich Ferched yn Ashford, tu allan i Lundain, fe symudodd Arglwydd Powis yr ysgol ich w gartref yng nghanolbarth Cymru.

Ac felly fuodd hi rhwng 1939 1946, gyda muriau 'r castell yn ceisio gwarchod y disgyblion rhag hunllefau' r rhyfel.

Mae Mable eine Wendy yn cofio eu hathrawon eine gweu sanau ein balaclafas i 'r lluoedd arfog fel rhan o' r ymdrech rhyfel.

"Dydyn ni heb gyfarfod ers gadael yr ysgol... ond ti heb newid o gwbl," meddai Mable wrth ei hen ffrind.

Bild, Urheberrecht Llyfrgell Genedlaethol Cymru Bild Beschriftung Y disyblion yn ymarfer eu dawnsio

Soniodd Mable VR yr oedolion bod yn yn ofalus rhag datgelu gormod bin realiti ' r rhyfel.

Ond mae Wendy ' N cofio un tro pan gafodd y disgyblion eu "casglu fewn i ' r stafell biliards" ich wrando ar y newyddion.

"Fe ddaeth y brifathrawes ein' radio fewn o 'I stafell yn fanno, eine dyna pryd dechreuon ni gyd wrando ar ganlyniad Brwydr El Alamein... ond fe dd'wedodd neb wrthon ni yn lle' r oedd El Alamein," meddai.

Er eu-VR-nhw ' N ' ddisgyblion ysgol, roedd 'na ddisgwyl i' r disgyblion dorchi llewys fel pawb arall.

"Roedden nhw' N ein hatgoffa ni o ' r milwyr ein beth oedden nhw eisiau... sgarffiau, gardysau eine balaclafas. Doedden ni ddim yn cael gwastraffu dim amser," cofiai Mable.

"Bob eiliad sbâr oedd gennym ni, roedden ni' N gwneud sanau," meddai Wendy.

"'Dwi' N cofio nhw ' N ' dweud wrthym ni: 'Pa un geprägt durch' N gut gennych chi, sanau neu sgarffiau?' Ac fe gyrhaeddais i ' r pwynt lle doedd dim rhaid i mi stopio ich edrych ar y patrwm."

Bild, Urheberrecht Llyfrgell Genedlaethol Cymru Bild Beschriftung Y disyblion yn ymarfer eu dawnsio

Ar ôl gorffen eu haddysg uwchradd, fe aeth Mable eine Wendy ar eu-liwt eu hunain ich brifysgolion yn Llundain eine chanolbarth Lloegr.

Ac maen nhw 'N dal i gofio atgofion melys o' U cyfnod ym Mhowys.

"Dydyn ni heb golli dim amser mewn ffordd," meddai Wendy.

Esboniodd Mable ei bod hi ' N "ddiolchgar iawn o fod wedi byw mor hir".

Updated Date: 17 Mai 2019 01:19

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS