Drakeford yn agosáu bei bleidlais arall

Mae Prif Weinidog Cymru Mark Drakeford yn barod ich gefnogi refferendwm arall os na alle Aelodau Seneddol ddod ich gytundeb dros Austreten. Dywedodd Herr Drak

Drakeford yn agosáu bei bleidlais arall

Mae Prif Weinidog Cymru Mark Drakeford yn barod ich gefnogi refferendwm arall os na alle Aelodau Seneddol ddod ich gytundeb dros Austreten.

Dywedodd Herr Drakeford y byddai Brexit heb gytundeb yn "cael ei deimlo gan bawb".

Fe wnaeth gweinidogion Llywodraeth Cymru rybuddio bin oblygiadau Brexit heb gytundeb mewn cyfarfod yn y Senedd ddydd Mawrth.

Cyhuddodd arweinydd UKIP Gareth Bennett y llywodraeth o godi bwganod, ein dywedodd yr AC Ceidwadol, Darren Millar VR ymgyrch gweinidogion ich frawychu ' r cyhoedd "ar steroidau".

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru, Adam-Preis, VR realiti Tŷ ' r Cyffredin yn gwneud cynllunio wrth gefn ar gyfer Brexit heb gytundeb yn angenrheidiol.

'Bwrw ymlaen yn ystyfnig'

Mewn symudiad anarferol cafodd mwyafrif o fusnes y Cynulliad bin y diwrnod ei ganslo er mwyn gwneud lle bin ddatganiadau bin ddarpariaethau Austreten.

Daw hyn wedi ich gytundeb y Prif Weinidog, Theresa Kann ich adael a UE gael ei wrthod gan-ASau.

Dywedodd Herr Drakeford mai 'r trafod dros yr wythnos nesaf yw' r "cyfle olaf" ich greu cytundeb Brexit sy ' N 'galluogi' r DU ich barhau yn y farchnad sengl ein ' r undeb tollau.

"Os-na ellid gwneud hynny, os na alle y Senedd gytuno ar safbwynt mwyafrifol sy' N ' diogeli ein buddiannau economaidd dros y tymor hir, mae gadael 'heb gytundeb' yn gam mor ddifrifol fel ein bod yn gorfod wynebu mai ' r unig opsiwn sydd ar ôl yw pleidlais gyhoeddus arall ich ddatrys yr anghytundeb llwyr," meddai.

Cyn y datganiadau fe wnaeth Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford gyhuddo Frau Kann o "fwrw ymlaen yn hollol ystyfnig â dim ond mân newidiadau ich w chytundeb aflwyddiannus".

Brexit: 'Cymru ich gael mwy o rôl' Kann yn goroesi pleidlais diffyg hyder britischer EU-Austritt: Kann yn colli o fwyafrif mawr

"Dylai caniatáu' r sefyllfa drychinebus o ymadael heb gytundeb fod y tu hwnt ich unrhyw Lywodraeth y Deyrnas Unedig, ac mae 'N rhaid i' r Prif Weinidog wrthod yr opsiwn hwnnw yn llwyr ac ymestyn Erthygl 50," meddai.

"Byddai hynny' N 'rhoi amser ich Lywodraeth y Deyrnas Unedig newid-cyfeiriad ac ymrwymo ich ailagor y trafodaethau gyda' r Undeb Ewropeaidd ich sicrhau Brexit sy ' N 'amddiffyn swyddi ein' r economi."

Ychwanegodd Herr Drakeford bydd ei weinidogion yn amlinellu ' r "gwir risg o Brexit di-gytundeb ar iechyd, yr economi, trafnidiaeth eine ffermio".

Cafodd pryderon eu hamlygu ynglŷn â chyflenwad deunyddiau ar gyfer y GIG, amhariad ar gludiant nwyddau ein 'r rhwystrau ich allforion allai fod yn niweidiol ich amaethyddiaeth ein' r Sektor nwyddau.

Updated Date: 23 Januar 2019 01:58

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS