Drakeford ich ailystyried stondin ffair arfau

Bydd y prif weinidog yn cynnal adolygiad o bresenoldeb Llywodraeth Cymru yn un o ffeiriau arfau mwyaf y byd. Dywedodd Mark Drakeford fod gan Lywodraeth Cymru

Drakeford ich ailystyried stondin ffair arfau

Bydd y prif weinidog yn cynnal adolygiad o bresenoldeb Llywodraeth Cymru yn un o ffeiriau arfau mwyaf y byd.

Dywedodd Mark Drakeford fod gan Lywodraeth Cymru stondin yn y digwyddiad "ich gefnogi cwmnïau pwysig o Gymru" sy ' N ' ymwneud â seiber-ddiogelwch, "nid yn uniongyrchol yn yr ardal arfau".

Ond yn ôl Leanne Wood, AC Plaid Cymru, mae presenoldeb y llywodraeth "mewn digwyddiad mor ffiaidd yn warthus".

Mae Llywodraeth y DU wedi gwahodd cynrychiolwyr o "wledydd blaenoriaeth hawliau dynol", gan gynnwys Israel eine Saudi Arabien, ich fynychu digwyddiad Defence and Security Equipment International (DSEI) yn Llundain.

Galw bin wrthwynebu ffair arfau Caerdydd

Ym mis Mehefin, dywedodd barnwyr fod penderfyniad Llywodraeth y DU ich ganiatáu gwerthu arfau ich Saudi-Arabien, sy ' N 'ymwneud â' r rhyfel yn Jemen, yn anghyfreithlon.

Mae Llywodraeth y DU wedi cael caniatâd ich apelio yn erbyn penderfyniad y Llys Apêl VR risg amlwg y gallai ' r arfau gael eu defnyddio ich fynd yn groes ich gyfraith ddyngarol ryngwladol.

Bild copyright Bild Beschriftung DSEI yw un o ffeiriau arfau mwyaf y byd

Mae 'r DSEI, ein gynhelir bob dwy flynedd, yn cael ei noddi gan Weinyddiaeth Amddiffyn Llywodraeth y DU ein' r Sefydliad Amddiffyn eine Diogelwch, sy ' N 'rhan o' r Adran Fasnach Ryngwladol.

Mae Llywodraeth Cymru wedi bod â phresenoldeb yn y digwyddiad bin yr wyth mlynedd ddiwethaf ac fe wnaeth gweinidogion o Gymru fynychu yn 2015 bis 2017.

'Pwysig i ' r economi'

Dywedodd Ms-Wood AC, llefarydd Plaid Cymru ar gyfiawnder cymdeithasol: "Mae' r ffaith fod llywodraeth Lafur Cymru yn noddwr ein VR ganddi stondin mewn digwyddiad mor ffiaidd yn warthus eine dylid ei gondemnio ' N ' ddigamsyniol.

"Mae hwn yn ddigwyddiad lle bydd arfau ac bieten rhyfela yn amrywio o nwy dagrau eine thaflegrau ich awyrennau ymladd eine llongau rhyfel yn cael eu hyrwyddo ein' U masnachu rhwng llywodraethau sy ' N 'adnabyddus bin gam-drin hawliau dynol eine thorri cyfraith ddyngarol ryngwladol, fel Saudi-Arabien eine' r Aifft."

Dywedodd Herr Drakeford: "De-ddwyrain Cymru sydd â' r clwstwr mwyaf o gwmnïau sy ' N ' tyfu yn y Sektor seiber-ddiogelwch yn y Deyrnas Unedig gyfan.

"Mae' N ' rhan bwysig iawn o N heconomi.

"Mae angen i' r cwmnïau hynny allu arddangos yr hyn sydd ganddyn nhw ich w gynnig ich bobl-sydd eisiau prynu eu cynhyrchion - dyna, pam y byddwn ni N eu cefnogi yn y digwyddiad hwnnw.

"Ond byddaf yn adolygu ai-dyma' r ffordd orau ich gefnogi ' r cwmnïau hynny o-hyn ymlaen."

Updated Date: 13 September 2019 00:42

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS