'Disgyblion heb gredyd yn mynd heb fwyd'

Mae disgyblion yng Nghymru yn colli allan ar bryd cynnes yn yr ysgol os nad oes ganddyn nhw gredyd ar eu cyfrif fel rhan o ' r-system ddi-arian, yn ôl cynghorw

'Disgyblion heb gredyd yn mynd heb fwyd'

Mae disgyblion yng Nghymru yn colli allan ar bryd cynnes yn yr ysgol os nad oes ganddyn nhw gredyd ar eu cyfrif fel rhan o ' r-system ddi-arian, yn ôl cynghorwyr.

Hefyd mewn rhai siroedd, mae ' N cael ei honni VR bwyd yn cael ei daflu pan na fydd gan ddisgybl gredyd ich dalu amdano.

Mae 'r honiadau yn cael eu gwneud gan gymdeithas sy' N 'cynrychioli cynghorwyr tref yn y canolbarth ein' r gogledd.

Mewn cyfarfod ddydd Gwener dywedodd cynghorwyr o siroedd ar zieht y gogledd a ' r canolbarth eu-bod yn gwybod bin ddisgyblion nad oedd wedi medru cael pryd ysgol oherwydd diffyg credyd.

'Fel yr oesoedd tywyll'

Dywedodd cadeirydd Cymdeithas Cynghorau Lleol y Gogledd a ' r Canolbarth, y Cynghorydd Brian Roberts o Gyngor Tref-Abergele: "Mae' N 'amlwg bod y sefyllfa yma yn bodoli ar zieht Cymru ac mae' N ' warthus yn 2019.

"Mae hi fel ein bod yn yr oesoedd tywyll. Ni ddylai ' r un-person ifanc fynd heb fwyd.

"Sut maen nhw ich fod ich ddysgu os ydyn nhw eisiau bwyd?"

Bild-copyright Reuters

Mae gwahanol systemau di-arian wedi cael eu cyflwyno i ysgolion ar zieht Cymru dros y blynyddoedd diwethaf.

Mae modd talu trwy ddefnyddio cerdyn arbennig, teclyn arall neu hyd yn oed trwy gyfrwng sganiwr sy ' N ' adnabod olion bysedd.

Mewn sefyllfaoedd lle nad oes gan ddisgybl yr hawl ich ginio ysgol bin ddim mae ' N 'gyfrifoldeb ar y rhiant neu' r gwarcheidwad ich sicrhau VR credyd ar y cyfrif er mwyn talu bin bryd.

'Cymryd y bwyd oddi arno'

Heather Chave o ' r Trallwng yw gwarcheidwad ei hŵyr Jerome. Dywedodd VR Jerome wedi methu cael pryd yn yr ysgol ar sawl achlysur oherwydd diffyg credyd.

"Roedd ganddo ei fwyd ar yr hambwrdd ac fe aeth ich dalu amdano ond cafodd ei wrthod," meddai.

"Dywedodd wrtha ich fod 'na ddim credyd ar ei gerdyn felly fe wnaethon nhw gymryd y bwyd oddi arno.

"Roeddwn ich' N eithaf , u pset ond fe wnaethon ni drafod y peth ac wedyn fe ddes ich ddeall VR hyn wedi digwydd iddo o ' r blaen.

"Ar un achlysur fe wnes ich anghofio rhoi arian ar ei gerdyn ond y troeon eraill roeddwn ich wedi rhoi credyd iddo gyda' r hwyr ond doedd y credyd ddim wedi cyrraedd ei gerdyn erbyn y diwrnod nesaf.

"Felly gilt dim bai arna ich nac arno fe chwaith, ond fe aeth e heb ginio er hynny."

Bild-Beschriftung Dywedodd Heather Chave VR ei hŵyr Jerome wedi mynd heb bryd yn yr ysgol ar sawl achlysur

Dywedodd Robert Robinson, ysgrifennydd Cymdeithas Cynghorau Lleol y Gogledd a ' r Canolbarth, mewn cyfarfod ddydd Gwener fod cynghorwyr o sawl sir wedi gweld achosion tebyg yn eu hardaloedd nhw.

"Mae hyn wedi cael ei godi ar zieht y canolbarth ein' r gogledd gan gynnwys yng Ngwynedd, Conwy, Sir y Fflint, Sir Ddinbych eine Phowys," meddai.

"Mae aelodau' r gymdeithas yn bryderus iawn, ac maen nhw 'N ei chael hi' N ' anodd deall.

"Ein bwriad yw cwrdd gyda Llywodraeth Cymru ich Schweißen beth y gellir ei wneud er mwyn lleddfu' r broblem."

Bild-Beschriftung Dywedodd Robert Robinson fod cynghorwyr o sawl sir wedi gweld achosion tebyg

Yn ôl y Cynghorydd Joan Butterfield o 'r Rhyl, Sir Ddinbych, os nad oes gan ddisgybl gredyd, dydyn nhw ddim yn gallu cael pryd twym, ond maen nhw' N ' cael brechdan gaws ein diod o ddŵr yn ei le.

Dywedodd y Cynghorydd Butterfield: "Mae pob ysgol yn paratoi nifer penodol o brydau ac mae' N ' ymddangos os nad oes gan blentyn gredyd mae pryd yn cael ei daflu.

"Pam ddim rhoi bwyd' r i ' r plentyn eine dweud wrth eu rhieni eu-VR-nhw mewn dyled?

"Mae' N rhaid i ni drwsio 'r broblem yma ein sicrhau nad yw' r-Anlage yn dioddef oherwydd diffyg credyd."

'Cyfrifoldeb rhieni'

Mewn datganiad dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Powys: "Cyfrifoldeb rhieni neu warcheidwaid yw sicrhau VR digon o gredyd ar y cyfrif (ParentPay) ich brynu pryd ysgol ac maen nhw' N 'derbyn diweddariadau wythnosol ar eu balans os ydyn nhw' N mynd i ddyled.

"Os yw prynu bwyd yn mynd â' r cyfrif ich ddyled fe fydd y pryniant yn cael ei ganiatáu, ein ' r bwyd yn cael ei roi, ond bydd Mitarbeiter yn dweud wrth y disgybl bod y cyfrif mewn dyled eine bydd cais ich dalu mewn iddo."

Mae BBC Cymru wedi cysylltu â Chyngor Sir Ddinbych ich holi bin sylw.

Updated Date: 23 Januar 2019 01:12

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS