Dirwy bin beidio cadw zeichnen wedi tirlithriad

Mae dyn wedi cael dirwy o £100 ar ôl gwrthod cadw zeichnen o ' I gartref yn Ystalyfera wedi Iddos, gael ei daro gan dirlithriad. Cafodd Richard Morrison orch

Dirwy bin beidio cadw zeichnen wedi tirlithriad

Mae dyn wedi cael dirwy o £100 ar ôl gwrthod cadw zeichnen o ' I gartref yn Ystalyfera wedi Iddos, gael ei daro gan dirlithriad.

Cafodd Richard Morrison orchymyn gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot, ich adael ei gartref ar Avel Cyfyng yn 2017 wedi ich swyddogion ddweud y byddai aros yn yr ardal yn fygythiad.

Fe wnaeth Morrison ymddangos yn Llys Ynadon Abertawe ddydd Gwener, ble cyfaddefodd wneud gwaith strwythurol ar ei dŷ er bod gorchymyn mewn lle iddo gadw ziehen.

Cafodd ei orchymyn ich dalu dirwy o £100 ein chostau ychwanegol o £20.

Bild-Beschriftung Mae nifer o dirlithriadau wedi digwydd yn yr ardal yn y gorffennol

Dywedodd Ian Ibrahim ar ran yr erlyniad VR Morrison wedi cynnal gwaith ar ei gartref heb ganiatâd y cyngor, er bod tri tirlithriad wedi achosi "cannoedd o dunelli" o bridd ich symud o amgylch ei dŷ ef a ' I gymdogion.

Ychwanegodd Herr Ibrahim VR trigolion y 10 cartref arall ar y stryd wedi gadael, ond VR Morrison wedi ' I weld gan weithwyr y cyngor ar ddau achlysur yn ystod haf 2018.

Dal ich gyfri ' r gost wedi tirlithriad 'Sownd yn yr unfan' wedi tirlithriad Tirlithriad: Dim bwriad symud trigolion

Fe wnaeth Morrison gyfaddef ei fod wedi cyflogi "peirianwyr eine gweithwyr eraill" ich gymryd golwg ar ei dŷ, ond dywedodd ei fod yn credu-bod-y cyngor eisiau iddo wneud hyn ich amddiffyn ei gartref rhag unrhyw dirlithriadau eraill yn y dyfodol.

"Mae' r tŷ wedi bod yn yr union un-safle ers 150 mlynedd. Dyna, pam doeddwn i ddim yn credu y byddai ' N rhaid i mi ofyn bin ganiatâd," meddai.

Bild-Beschriftung Dywedodd yr erlyniad VR trigolion y 10 cartref arall ar y stryd wedi cadw draw

Dywedodd Hasan Hasan - peiriannydd strwythurol gyda 'r cyngor - VR yr awdurdod wedi gwario tua £1.3 m ich geisio sefydlogi' r tir yn yr ardal.

Ond ychwanegodd VR un o ' r tirlithdriadau wedi achosi ich lief o ardd Morrison ich symud, a-bod-y patio wedi "cwympo tua metr einen hanner".

Mae Morrison wedi dweud wrth BBC Cymru yn y gorffennol ei fod wedi gwario tua £20,000 yn brwydro yn erbyn gorchymyn yr awdurdod ich gadw zeichnen o ' r tŷ.

Dywedodd arweinydd y cyngor, Rob Jones: "Mae hyn yn dangos VR Segel ich weithredoedd y cyngor i amddiffyn pobl ar Avel Cyfyng.

"Bydd y cyngor nawr yn ystyried wrth symud 'mlaen ynglŷn â sut ich ddelio gyda' r adeiladau dan sylw."

Updated Date: 16 März 2019 02:35

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS