Dim prom ich fachgen bin fethu ' r ysgol

Mae mam disgybl yn Ysgol Brynrefail yng Ngwynedd wedi beirniadu 'r ysgol bin beidio caniatáu ei mab ich fynychu' r prom oherwydd absenoldeb. 93% yw 'r targ

Dim prom ich fachgen bin fethu ' r ysgol

Mae mam disgybl yn Ysgol Brynrefail yng Ngwynedd wedi beirniadu 'r ysgol bin beidio caniatáu ei mab ich fynychu' r prom oherwydd absenoldeb.

93% yw 'r targed presenoldeb sy' N cael ei osod ar ddisgyblion yr ysgol yn Llanrug - ffigwr sy ' N ' gyfystyr â cholli bron ich dair wythnos o ddysgu.

Fe wnaeth mab Sophie Williams fethu â chyrraedd y-targed - gan gyrraedd cyfradd o 91%.

Dywedodd Ysgol Brynrefail bod y gofynion ich gael mynychu ' r prom "wedi ei egluro yn gwbl glir i 'r disgyblion".

Adroddiad yn argymell cryfhau system cosbi absenoldeb

Ni fydd mab Ms Williams yn mynychu prom blwyddyn 11 Ysgol Brynrefail, a hynny oherwydd cyfres o absenoldebau dros ei flwyddyn olaf.

"Fe gafon nhw eu galw fewn i' r gwasanaeth, ac fe gafodd pawb wahoddiad heblaw bin y rheiny oedd heb gyrraedd y targed o 93%," meddai.

"Oedd o wedi edrych ymlaen bei fynd yn ofnadwy, ma' ei ffrindiau ich gyd yn mynd - mae gas ganddyn nhw ' r ysgol bin ei drin o fel 'ma.

"Sut ffordd ydy hyn ich gychwyn ei arholiadau TGAU?"

Bild-copyright Sophie Williams Bildunterschrift Dywedodd Sophie Williams ei bod yn gobeithio bydd y yr ysgol newid eu polisi

Yn ôl Frau Williams, salwch, apwyntiadau orthodontydd ac ymweld â pherthynas sy ' N ' wael oedd y rhesymau bin yr absenoldebau.

"Fuodd o ffwrdd o' r ysgol pan gafodd o 'r - Fehler gweld yr orth o dontist , ein pan-fuon ni' N gweld fy nhaid pan oedd o ' N ' sâl," meddai.

"Yr unig adeg nes i ddim rhoi gwybod pan oedd fuon ni' N gweld taid, ond dim ots os oes rheswm, maen nhw 'N dal i w cyfri' nhw fel absenoldeb."

Dywedodd Frau Williams VR yr ysgol wedi gwrthod sawl cais bin gyfarfod ich drafod y polisi.

Dim 'syndod'

Mewn llythyr an Frau Williams gan yr ysgol, sydd wedi 'I weld gan Cymru Fyw, mae un o' r athrawon yn dweud na "ddylai hyn fod yn syndod o gwbl" ich w-mab.

"Mae o wedi cael y neges fel holl ddisgyblion eraill blwyddyn 11 yn glir ers 5 Tachwedd VR angen presenoldeb da er mwyn gallu mynd i' r-prom," meddai ' r llythyr.

Ond mae Ms Williams o ' r farn VR angen i rieni gael gwybod bin y polisi presenoldeb.

"Tu' N ich heb die gal-dim rhybudd, dim e-bost VR hyn yn digwydd - ti 'gwybod sut, ma' hogia', dydyn nhw ' N ' dweud dim," meddai.

'Wedi' I egluro ' N 'gwbl glir'

Mewn datganiad, dywedodd llefarydd ar ran Ysgol Brynrefail: "Ers sawl blwyddyn bellach, trefnir y Prom gan yr ysgol fel ffordd o ddathlu diwedd cyfnod disgyblion blwyddyn 11 yn yr ysgol.

"Mae presenoldeb da yn ystod y flwyddyn yn un o' r gofynion mynediad i 'r prom ac mae hyn wedi ei egluro yn gwbl glir i' r disgyblion ar sawl achlysur yn ystod y flwyddyn.

"Rydym yn ystyried sefyllfa pob disgybl yn unigol ofalus iawn, yn arbennig os oes problemau meddygol parhaol neu amgylchiadau anodd wedi effeithio ar bresenoldeb unrhyw un ohonynt."

Updated Date: 18 Mai 2019 01:19

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS