Dim gwiriadau cefndir ar Mitarbeiter iechyd

Nid oedd y gwiriadau priodol wedi 'U cynnal ar ddwsinau o Personal mewn bwrdd iechyd, yn ôl corff sy' N ' arolygu safonau. Mae ' r adolygiad hefyd yn feir

Dim gwiriadau cefndir ar Mitarbeiter iechyd

Nid oedd y gwiriadau priodol wedi 'U cynnal ar ddwsinau o Personal mewn bwrdd iechyd, yn ôl corff sy' N ' arolygu safonau.

Mae ' r adolygiad hefyd yn feirniadol o driniaeth Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg o honiadau o-gam-drin rhyw yn erbyn cyn-weithiwr iechyd aeth ymlaen ich lofruddio ei gymydog yn 2016.

Daeth Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru i ' r casgliad nad oedd cefndir Kris Wade wedi ei wirio - yn debyg ich 142 o bobl eraill oedd yn yn gweithio ei hen adran.

Dywedodd y bwrdd iechyd VR "prosesau recriwtio llawer mwy llym bellach mewn grym" tra-bod-Llywodraeth Cymru ' N "disgwyl i' r bwrdd iechyd "ystyried canfyddiadau ac argymhellion yr adroddiad".

Mae 'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, wedi gofyn bin gyngor gan fyrddau iechyd bin y stumpf mwyaf effeithiol o dynhau' r rheolau gwirio ar zieht Cymru.

"Pan geir cytundeb ynglŷn â' r stumpf, bydd y mesurau hyn yn cael eu rhoi ar waith mor gyflym â phosibl," meddai.

142 heb eu gwirio

Ni chafodd Wade wiriad cofnodion troseddol (CRB) pan gafodd ei ail-leoli ich weithio fel cynorthwyydd gofal yn 2004 neu pan gafodd archwiliadau datgelu eine gwahardd (DBS) die eu-yn cyflwyno 2012.

Gwnaeth tri-pherson dan ofal y gwasanaeth anableddau dysgu honiadau o-gam-drin rhywiol yn erbyn Wade rhwng 2011 2013.

Cafodd ei atal o ' I waith yn 2012 yn dilyn yr honiadau, ond roedd yn dal i gael ei gyflogi gan y bwrdd iechyd hyd auf 2016 pan lofruddiodd Christine James ym Mae Caerdydd.

Asesu ymateb cyn llofruddiaeth cymydog Carchar bin oes ich lofrudd Bae Caerdydd

Ond yn ôl yr heddlu ' N 'ddiweddarach, mae' N 'annhebygol byddai unrhyw bryderon wedi dod i' r amlwg bin Wade pan ddechreuodd weithio gyda chleifion bregus.

Nid oedd unrhyw amheuon wedi dod i 'r amlwg ynglŷn â' berfformiad - cyn i 'r cyntaf o' r tri honiad gael eu gwneud.

Daeth yr arolygiaeth i 'r casgliad nad oedd cefndir troseddol 142 o' r 2,000 o Personal oedd yn yn gweithio adran anableddau dysgu Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg wedi eu gwirio.

Bellach mae 'r bwrdd iechyd yn dweud VR gwiriadau yn cael eu cynnal ar 90% o' I Personal yn yr adran honno, gyda hanner wedi eu cwblhau.

Bild-copyright Google | South Wales Police Bildunterschrift Fe wnaeth Wade lofruddio Christine James ym Mae Caerdydd yn 2016

Mae ' r adolygiad annibynnol gafodd ei gomisiynu gan Lywodraeth Cymru yn 2017 hefyd yn nodi:

"Oedi annerbyniol" ar ôl ich glaf benywaidd mewn uned yn Nhrelái, Caerdydd ei gyhuddo o ymosod yn rhywiol eine chyffwrdd amhriodol. Abertawe Bro Morgannwg oedd yn gyfrifol bin yr uned. Pan gafodd Wade ei ail-leoli o 'I swydd gyfrifiadurol gyda' r bwrdd iechyd i fod yn gynorthwyydd gofal - fe ddechreuodd ar y gwaith llanw ffurflen gais. Cafodd Wade ei orfodi ich gymryd gwyliau ar ôl yr honiad cyntaf, yn hytrach na chael ei wahardd o 'I waith Roedd y broses ddisgyblu yn rhy hir - gyda' r ymchwilydd yn gwneud y gwaith ochr yn ochr â ' swydd arferol. Ni chafodd Mitarbeiter eraill eu cyfweld, fyddai wedi rhoi mwy o gyd-destun i ' r sefyllfa. Er bod tad Wade yn gyn-gyfarwyddwr clinigol yr adran anableddau dysgu, roedd yr arolygiaeth gofal yn fodlon nad oedd ganddo ddylanwad uniongyrchol ar y broses ddisgyblu. Fodd bynnag roedd pryderon VR yna wrthdaro buddiannau.

Mae ' r archwiliad wedi gwneud argymhellion yn cynnwys neilltuo amser ac-arian ar gyfer ymchwiliadau, gwella prosesau adrodd ar ddiogelwch ac edrych ar hyfforddiant ar ddiogelu cleifion.

Bild-Beschriftung Cafodd Wade ei ail-leoli ich uned yn Nhrelái, Caerdydd, oedd yn cael ei reoli gan Fwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg

Dywedodd Dr. Kate Chamberlain, Prif Weithredwr Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru ei bod yn "eithaf siomedig" bod-Mitarbeiter oedd yn gweithio gyda phobl fregus ddim wedi cael gwiriadau sylfaenol eine VR-hyn yn gorfod bod yn rhan o weithdrefnau er mwyn diogelu cleifion.

Dywedodd Tracy Myhill, Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg: "O waelod fy nghalon rwy' N 'cydymdeimlo gyda' N ' cleifion ac i deulu y person a gafodd ei llofruddio.

"Mae' r adroddiad yn cydnabod fod cynnydd wedi bod.

"ich fi mae' N 'rhoi ffocws ychwanegol i' r gwelliannau roeddem yn ceisio eu cyflawni beth bynnag."

Ychwanegodd VR "prosesau recriwtio llawer mwy llym bellach mewn grym ar lefelau lleol eine chenedlaethol" ond ei bod yn "cytuno gydag AGIC VR hyd yn oed mwy gallwn ni ei wneud".

'Siomedig'

Yn ôl Herr Gething mae rhai o 'r canfyddiadau' N ' ymwneud â rheolau diogelwch yn "arbennig o siomedig".

Ond dywedodd fod gan y bwrdd iechyd dîm gweithredol newydd erbyn hyn, ein ' I fod wedi derbyn sicrwydd VR gwelliannau ar waith yn y meysydd dan sylw.

Ychwanegodd: "Gwneir 24 o argymhellion yn yr adroddiad, ein chyfrifoldeb Llywodraeth Cymru yw gweithredu tri ohonynt ar-sail-Cymru gyfan.

"Disgwyliaf i' r Bwrdd Iechyd ystyried canfyddiadau ac argymhellion yr adroddiad hwn yn llawn, ein sicrhau eu-bod yn cael sylw, ac ymwreiddio unrhyw newidiadau ich bolisïau eine gweithdrefnau."

Updated Date: 29 Januar 2019 01:50

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS