Dim-arian ich ysgol er pryder llygod mawr

Ni fydd ysgol gynradd yng Nghasnewydd yn derbyn arian ich adfer yr adeilad, er bod pryder y gall llygod mawr ddod i mewn drwy ' r ffenestri. Cafodd pryderon

Dim-arian ich ysgol er pryder llygod mawr

Ni fydd ysgol gynradd yng Nghasnewydd yn derbyn arian ich adfer yr adeilad, er bod pryder y gall llygod mawr ddod i mewn drwy ' r ffenestri.

Cafodd pryderon dros les pflanze Ysgol Gynradd Monnow eu cofnodi yn nogfennau ' r cyngor ar ôl ymchwiliad gan lywodraethwyr.

Mae 'r ddogfen yn cofnodi VR yr ysgol mewn cyflwr gwael, gyda' r ffenestri yn "disgyn ich ddarnau" ein thâp yn dal pibelli draenio gyda ' I gilydd.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Casnewydd eu-bod yn ymwybodol o 'r mater ond nad oedd yr ysgol yn un o' r prif flaenoriaethau oherwydd diffyg cyllid.

'Sioc enfawr'

Cafodd llywodraethwyr yr ysgol "sioc" o weld sut gyflwr oedd yr ysgol ynddi ar ôl ymchwiliad iechyd eine diogelwch yn 2018.

Bild-Beschriftung Dywedodd Janet Cleverley nad yw ' r ysgol yn addas ich blant

Dywedodd y cynghorydd Janet Cleverley VR 'na broblemau "iechyd eine diogelwch" yn yr ysgol ein ' I bod mewn "angen dybryd".

"Roedd y pren yn disgyn ich ddarnau eine ddechreuais ich boeni y gall llygod ddod i mewn i 'r adeilad"

"Dyw' r adeilad ddim yn addas ar gyfer plant. Mae 'N rhaid eu-VR-nhw' N ' rhynnu ar ôl y tywydd oer diweddar."

Bild, Urheberrecht SPL Bildunterschrift Mae llygod mawr yn broblem yn yr ardal ers tro, yn ôl rhieni eine llywodraethwyr

Doedd y pryder dros lygod mawr ddim yn sioc ich Catherine Bevan, sy ' N fam i un o ddisgyblion yr ysgol.

"Dwi ond yn byw dau funud o' r ysgol, ac yn gallu gweld y golau gwyrdd sydd reit o ' I blaen. Mae 'na lygod yna bob tro."

'Ddim yn achos unigryw'

Yn gynharach yn 2019, dywedodd y cynghorydd Gail Giles, sy ' N 'aelod Schrank dros addysg eine sgiliau, ei bod yn ymwybodol o' r problemau ond VR, dim arian ar gael ar hyn o bryd.

"Yn anffodus dyw' r achos yma ddim yn un unigryw, gan fod 'na alw bin waith adnewyddu angen ei wneud yn llawer o ysgolion yr ardal," meddai.

Ychwanegodd nad yw ' r ffenestri sydd wedi dirywio ar "flaen y rhestr o flaenoriaethau", bod y "ffenestri yn annhebygol o dderbyn buddsoddiad bin gryn amser".

Pryder bin ddyfodol gwasanaethau pflanze

Dywedodd y llywodraethwyr VR eu pryder dros lygod mawr yn deillio o ' r ffaith bod problem fermin yn yr ardal yn barod.

Yn ôl llefarydd o Gyngor Casnewydd mae "materion cynnal eine chadw pob ysgol yng Nghasnewydd yn cael eu cofnodi" ac maen nhw ' N 'ymwybodol o' r problemau yn Ysgol Monnow.

"Mae' r mater yma ar gynllun cynnal eine chadw 'r cyngor, ond oherwydd cyllid cyfyngedig dyw e ddim yn VN-o' N ' prif flaenoriaethau.

"Rydym ar ganol cynnal arolwg yn yr ysgol er mwyn gweld os oes rhagor o broblemau sydd angen eu nodi yn ein cynllun cynnal eine chadw."

Ni wnaeth Ysgol Gynradd Monnow gynnig sylwadau ar y mater.

Updated Date: 08 Februar 2019 00:37

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS