Dim angen cau ' r A55 yn y dydd cyn Medi

Bydd dim angen cau lonydd yn ystod y dydd ar gyfer gwaith cynnal eine chadw ar ran helaeth o ' r A55 tan o leiaf fis Medi, medd Llywodraeth Cymru. Dywed y Gw

Dim angen cau ' r A55 yn y dydd cyn Medi

Bydd dim angen cau lonydd yn ystod y dydd ar gyfer gwaith cynnal eine chadw ar ran helaeth o ' r A55 tan o leiaf fis Medi, medd Llywodraeth Cymru.

Dywed y Gweinidog Trafnidiaeth eine Gweinidog y Gogledd, Ken Skates VR swyddogion yn gwneud pob ymdrech ich sicrhau bydd y unrhyw waith "hanfodol" ich brif ffordd y gogledd dros y misoedd nesaf yn "tarfu cyn lleied â phosibl ar deithwyr".

Ond wrth gyhoeddi bwriad ich gadw holl lonydd y ffordd ddeuol rhwng Bangor ac ardal y-ffin gyda Lloegr ar agor yn ystod y dydd eleni tan o leiaf mis Medi, mae ' r llywodraeth yn pwysleisio bydd y gwaith brys "yn dal i gael ei wneud pryd bynnag einem von der ble bynnag bydd y ei angen".

Mae teithwyr ac ymwelwyr wedi cwyno yn y gorffennol VR gwelliannau i ' r ffordd ddeuol yn ystod misoedd prysuraf y flwyddyn wedi achosi tagfeydd difrifol.

Bild-copyright Google Image caption Cafodd gwaith ich atgyweirio pont yn ardal Llanddulas y llynedd ei gwblhau yn gynt na 'r amserlen wreiddiol

Y tro diwethaf y bu' N rhaid cau rhai lonydd oedd er mwyn atgyweirio pont yn Llanddulas ger ochor orllewinol Cyffordd 23.

Cyn y gwaith hwnnw, yn ôl Llywodraeth Cymru, roedd 532 diwrnod wedi mynd heibio heb orfod cau lonydd yn ystod y dydd ar yr A55 rhwng Cyffordd 11 ar gyrion Bangor ein Lloegr.

Dywedodd Herr Skates: "Rwy' N 'llwyr ymwybodol o bwysigrwydd ffordd yr A55 ich Ogledd Cymru ac yn wir ich bobl-sy-N-teithio ich fyny ac i lawr Cymru ac o amgylch y DU, Iwerddon ac Ewrop... rydym wedi buddsoddi' N ' sylweddol ynddi er mwyn ei gwneud yn ffordd fwy diogel eine chydnerth ac er mwyn cynnig profiad teithio positif.

"Weithiau nid oes modd osgoi gwneud gwaith yn ystod y dydd ond mae newyddion heddiw yn dangos ein bod yn gwneud pob ymdrech ich sicrhau VR unrhyw waith sydd ar y gweill ar yr A55 yn cael ei gwblhau dros nos neu oddi tano lonydd deuol cul lle y bo' N bosibl."

Updated Date: 14 März 2019 01:50

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS