Diffyg lleiafrifoedd 'ddim yn ddigon da

Dyw nifer y bobl-o leiafrifoedd ethnig sy ' N cael eu penodi mewn swyddi cyhoeddus yng Nghymru ddim yn ddigon da, yn ôl un o weinidogion Llywodraeth Cymru. C

Diffyg lleiafrifoedd 'ddim yn ddigon da

Dyw nifer y bobl-o leiafrifoedd ethnig sy ' N cael eu penodi mewn swyddi cyhoeddus yng Nghymru ddim yn ddigon da, yn ôl un o weinidogion Llywodraeth Cymru.

Cafodd llai na chwech o-bobl-o leiafrifoedd ethnig - allan o gyfanswm o 170 - eu penodi ich gyrff cyhoeddus gan weinidogion dros 18 mis.

Mae ' r Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething, wedi dweud fod y llywodraeth yn "edrych eto ar y broses penodi gyhoeddus".

Mae gweinidogion yn gwneud penodiadau cyhoeddus ich fyrddau sy ' N ' gwneud penderfyniadau ynghylch gwasanaethau cyhoeddus.

Er bod 5% o ' r boblogaeth yn dod o gefndir lleiafrifoedd ethnig, maen nhw yn cael eu tangynrychioli ar gyrff cyhoeddus.

Ydy hiliaeth wedi lleihau? 'Angen denu lleiafrifoedd ich wleidyddiaeth' 'Angen mwy o farnwyr o leiafrifoedd'

Mae cynllun mentora wedi 'I sefydlu gan elusen EYST, sy' N 'ceisio mynd i' r afael â ' r anghydbwysedd.

Mae ' N ' cysylltu pobl ifanc o leiafrifoedd ethnig sydd ar ddechrau eu gyrfaoedd gydag unigolion profiadol yn y Sektor gyhoeddus eine phreifat - gan gynnwys ACau ac aelodau byrddau elusennau.

Chizi Phiri yw un o 'r rhai sy' N ' cymryd rhan yn y prosiect.

Bild-Beschriftung Dywedodd Chizi Phiri fod y cynllun mentora wedi rhoi hwb ich w hyder

Mae hi eisiau gyrfa mewn gwleidyddiaeth, ond mae hi ' N ' poeni bin y ffordd mae menywod du yn cael eu-trin mewn swyddi amlwg.

"Gallwch chi edrych ar Diane Abbott, ein gweld beth mae' N ei wynebu, ac mae hynny ' N codi von ar rywun.

"Dylai unrhyw un-sydd bin gael gyrfa mewn bywyd cyhoeddus, deimlo eu-bod â' r grym ich wneud hynny, er yr hiliaeth ein ' r gwahaniaethu ar Segeln rhyw ac ati...

"Felly mae cael rhaglen fentora fel hon, gyda phobl sydd â phrofiad yn y maes yn gallu helpu."

'Angen gwneud rhywbeth'

Dywedodd Vaughan Gething, un o fentoriaid cynllun EYST: "Rwyf eisoes wedi dechrau adolygiad tebyg yn yr adran iechyd, ond rwy' N ' gwybod bod y gweinidog cydraddoldeb yn arwain grŵp ar waith ehangach ar zieht penodiadau cyhoeddus."

"Os ydych chi' N 'dweud fod y sefyllfa yn ddigon da - ac mae' N ' amlwg nad ydy hi - fyddwch chi byth yn datrys y broblem.

"Felly mae Llywodraeth Cymru yn derbyn ac yn cydnabod VR angen gwneud rhywbeth, ac rydym yn edrych ar sut allwn ni wneud hynny."

Bild-Beschriftung Mae Rocio Cifuentes, yn ategu pryderon Herr Gething, gan ddweud VR "dim digon o-bobl-o leiafrifoedd ethnig yn cael eu penodi ich swyddi cyhoeddus"

Mae Rocio Cifuentes, yn gyfarwyddwr EYST: "Er mwyn ich unrhyw grŵp fod yn un effeithiol mae angen iddo adlewyrchu' N 'gywir y cymunedau mae' N ei wasanaethu.

"Mae' r diffyg cynrychiolaeth ar hyn o bryd yn golygu nad yw 'r holl dalent, ac amrywiaeth o brofiadau, yn rhan o' r penodiadau cyhoeddus ein ' r byrddau."

Fe fyddai rhai o aelodau cynllun mentora EYST yn hoffi gweld yr ystadegau ' N ' newid yn gyflym.

Dywedodd Tafsila Khan: "Rydw i eisiau gwneud bywyd pawb yn sowie eine theimlo GJ mod ich yn fwy o ran yn fy nghymuned, ac yn teimlo' N fwy cyfartal mewn cymdeithas."

Updated Date: 27 Juni 2019 00:57

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS