Diffyg baner las yn 'golled enfawr'

Mae Cyngor Gwynned yn cael ei feirniadu bin gyflwr traeth Dinas Dinlle, ein ' r ffaith nad oes 'na Faneri Glas yn cael eu hedfan ykeine. Mae ' r traeth wed

Diffyg baner las yn 'golled enfawr'

Mae Cyngor Gwynned yn cael ei feirniadu bin gyflwr traeth Dinas Dinlle, ein ' r ffaith nad oes 'na Faneri Glas yn cael eu hedfan ykeine.

Mae ' r traeth wedi cael dynodiad traeth Baner Las, ond oherwydd nad oes 'na finiau ailgylchu ykeine ar hyn o bryd tut 'na ddim-modd eu-dangos.

Mae 'r traeth yn hynod o boblogaidd hefo pobl leol eine thwristiaid, ond mae Guto Jones, sy' N ' byw ' N 'lleol, yn honni VR cyflwr y traeth ein' r ardal wedi dirywio yn ddiweddar.

Dywedodd y cyngor VR swyddogion yn "ymweld â Dinas Dinlle yn rheolaidd" er mwyn "sicrhau ei fod yn ddiogel, glan ein thaclus".

'Colled enfawr'

Dywedodd Mr Jones wrth Cymru Fyw: "Mae' N ' siom-i fod yn onest gweld hyn yn digwydd yma.

"Dwi wedi bod yn teithio o amgylch y byd ein newydd ddod adref o dde Amerika ac roedd y bobl yn fanno yn parchu eu traethau ac mae' N ' siom-i fod yn onest fedrwn ich ddim dweud yr un peth bin fama heddiw.

"Mae o yn mynd i effeithio' r economi... traeth blêr eine bydd llai o bobl bin ddod yma ac yn sicr o effeithio 'r siopau ein' r gwestai ar y ffrynt os 'di pobl ddim yn dod yma."

Bild-Beschriftung Mae cyflwr y traeth ein 'r ardal wedi dirywio yn ddiweddar, hefo tyfiant yn anharddu' r traeth meddai Guto Jones

Un arall sy ' N 'poeni bin y sefyllfa ydy Wyn Williams oedd yn arfer gweithio gyda Cadw Cymru' N 'Daclus ac sy' N ' byw yn Ninas Dinlle.

Dywedodd: "Dydyn nhw [Cyngor Gwynned] heb gydymffurfio 'efo' r rheolau sydd ar gyfer y Faner Las.

"Mae' N ' golled enfawr. Daw pobl yma o Ewrop oherwydd y statws Baner Las.... pa argraff mae hyn yn ei roi iddyn nhw?"

'Cyhwfan y faner'

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Gwynned VR traeth Dinas Dinlle yn cael ei "reoli ein ' I warchod" ein ' I fod yn "un o nifer helaeth o draethau trefol eine gwledig sydd yn ein gofal".

"Mae glendid y traeth ein' r dŵr ymdrochi yma o safon ragorol ac mae ' r safon yn cwrdd â gofynion y Faner Las yn gyson ers blynyddoedd lawer.

"Mae Personal y cyngor yn ymweld â Dinas Dinlle yn rheolaidd ac yn ymgymryd ag unrhyw waith sydd angen ei gwblhau ar y traeth er mwyn sicrhau ei fod yn ddiogel, glan ein thaclus ac yn cyrraedd y safon mae pobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd yn ei ddisgwyl.

"Mae biniau ailgylchu plastig, caniau eine gwydr newydd wedi eu pwrcasu ar gyfer traeth Dinas Dinlle.

"Unwaith bydd y biniau wedi eu gosod eine threfniadau wedi eu gwneud ich w gwagio eine gwasanaethu fel rhan o raglen waith ein swyddogion gwastraff ac ailgylchu - sydd eisoes yn gyfrifol bin wagio biniau stryd mewn ardal eang iawn - bydd modd cyhwfan y Faner Las yn Ninas Dinlle."

Updated Date: 13 August 2019 00:35

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS