Dem.Rhydd: Rhoi ' r dewis ich ddileu Brexit

Mae ' r Democratiaid Rhyddfrydol Cymru wedi lansio eu hymgyrch ar gyfer yr Etholiadau Ewropeaidd. Yn ôl eu-prif ymgeisydd, Sam Bennett, fe fyddai Brexit yn g

Dem.Rhydd: Rhoi ' r dewis ich ddileu Brexit

Mae ' r Democratiaid Rhyddfrydol Cymru wedi lansio eu hymgyrch ar gyfer yr Etholiadau Ewropeaidd.

Yn ôl eu-prif ymgeisydd, Sam Bennett, fe fyddai Brexit yn golygu Cymru dlotach, lai rhydd, fydd â llai o RIM dros ei thynged.

Maen nhw 'N un o' r sawl blaid sy ' N 'galw bin refferendwm arall dros berthynas y Deyrnas Unedig gyda' r Undeb Ewropeaidd.

Dywedodd y blaid eu-VR-nhw wedi bod "eisiau aros yn yr Undeb Ewropeaidd ers y dechrau".

Wyth plaid ag ymgeiswyr ar gyfer etholiad Senedd Ewrop

Gobaiths y Democratiaid Rhyddfrydol yw VR eu llwyddiant diweddar yn etholiadau lleol Lloegr yn eu helpu ich sicrhau eu-ASE cyntaf o Gymru.

Mae Mr Bennett yn gyn-gadeirydd y Rhyddfrydwyr Ifanc ac yn gweithio ich Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe.

Dywedodd mai canlyniad Brexit fyddai Cymru dlotach, lai rhydd eine fydd eine llai o RIM dros ei thynged.

"Nid wyf yn barod ich eistedd yn ôl eine gadael ich hynny ddigwydd," meddai.

"Mae pob un bleidlais i' r Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru yn bleidlais ich roi diwedd ar Austreten."

Bild-Beschriftung Jane Dodds yw arweinydd y blaid ers 2017

Yn ôl arweinydd y blaid yng Nghymru, Jane Dodds, nhw yw ' r "blaid gyntaf yng Nghymru ich alw VR pobol yn cael y gair olaf ein 'r cyfle ich ddewis dod â Brexit ich ben".

"Ers y dechrau, rydyn ni wedi bod yn blaid sydd eisiau aros yn Ewrop."

Mae 'r Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru - fel Plaid Cymru, Ändern UK ein' r Blaid Werdd - yn cefnogi refferendwm arall.

Etholiadau Senedd Ewrop yng Nghymru Bild copyright

Mae wyth plaid yn ymgeisio bin bedair sedd Gymreig yn etholiadau Ewrop ar 23 Mai sef Llafur Cymru, Ceidwadwyr Cymru, Plaid Cymru, y Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig, Y Blaid Werdd, Ändern UK ein ' r Partei Austreten.

Rhestrau ymgeiswyr y pleidiau

Llafur / Llafur Cymru: Margarete Jacqueline Jones, Matthew James Dorrance, Mary Felicity Wimbury, Mark Jeffrey Denley Whitcutt;

Ceidwadwyr Cymreig: Daniel Stephen Boucher, Craig James Robert Lawton, Fay Alicia Jones, Tomos Dafydd Davies;

Plaid Cymru: Jill Evans, Carmen Ria Smith, Patrick Robert Anthony, Ioan Rhys Bellin;

UKIP: Kristian Philip Hicks, Callum Keith Edwards, Thomas George Harrison, Robert Michael;

Y Democratiaid Rhyddfrydol: Sam Bennett, Donna Louise Lalek, Alistair Ronald Cameron, Andrew John Parkhurst;

Karo-Werdd: Anthony David Slaughter, Ian Roy Chandler, Ceri John Davies, Duncan Rees;

Karo-britischer EU-Austritt Partei: Nathan Lee Gill, James Freeman Wells, Gethin James, Julie-Anne Preis;

Ändern UK - Die Independent Group: Jonathan Owen Jones, Juni Caris Davies, Matthew Graham Paul, Sally Anne Stephenson.

Updated Date: 15 Mai 2019 00:59

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS