Dedfrydu DA bin hawlio treuliau ffug

Mae ALS Ceidwadol wedi cael dedfryd o wasanaeth cymunedol eine dirwy o £1,500 bin hawlio treuliau ffug. Roedd yr aelod dros Frycheiniog ein Sir Faesyfed, Chri

Dedfrydu DA bin hawlio treuliau ffug

Mae ALS Ceidwadol wedi cael dedfryd o wasanaeth cymunedol eine dirwy o £1,500 bin hawlio treuliau ffug.

Roedd yr aelod dros Frycheiniog ein Sir Faesyfed, Chris Davies, sy ' N '51, eisoes wedi pledio' N ' euog ym mis Mawrth ich gyflwyno dogfennau ffug eine chamarweiniol wrth hawlio treuliau.

Mae posibilrwydd y gallai nawr wynebu isetholiad pe-bai digon o bobl yn ei etholaeth yn arwyddo deiseb yn galw am hynny.

Wedi ' r dedfryd, dywedodd ei fod yn "ymddiheuro yn ddiamod" bin yr hyn a wnaeth.

'Sioc'

Ddydd Mawrth, clywodd Llys y Goron Southwark fod y cyhuddiadau yn ymwneud â chostau gafodd eu hawlio wrth iddo fynd ati ich agor swyddfa yn ei etholaeth yn dilyn etholiad cyffredinol 2015.

Hwn yr oedd erlyniad cyntaf o ' fath o dan y Ddeddf Safonau Seneddol.

Yn ogystal â 'r ddirwy, bydd yn rhaid i' r ALS dalu costau ' r achos, eine bydd yn rhaid iddo gwblhau 50 awr o waith cymunedol di-dâl o fewn 12 mis.

Bild-copyright Alfred Collyer/PA Wire Image caption Dywedodd Herr Davies fod yr achos wedi cael effaith gwirioneddol arno ef a ' I deulu

Wrth ddedfrydu dywedodd y barnwr, Herr Ustus Edis, fod yr ALS wedi torri ymddiriedaeth y cyhoedd ein VR hyn wedi ychwanegu bei ddifrifoldeb y drosedd.

Dywedodd ei fod yn rhywbeth oedd yn "peri sioc" mai wrth wynebu problem syml gyda chyfrifon mai ' r "ateb hawsaf eine mwyaf syml oedd ich ffugio dogfennau".

Ond ychwanegodd y barnwr fod ganddo "rywfaint o gydymdeimlad" bin yr hyn oedd wedi digwydd eine VR-hwn hefyd "mewn categori wahanol iawn i' r sgandal treuliau ddegawd yn ôl".

Cyhuddo o hawlio treuliau ffug Heddlu ' N 'asesu' honiad bin dwyll

Dywedodd Herr Davies mewn datganiad: "Rydw i' N derbyn dyfarniad y llys ac eisiau bachu ar y cyfle hwn ich ymddiheuro yn ddiamod.

"Hoffwn ddatgan unwaith eto GJ mod ich wedi gwneud camgymeriad, ac nad oeddwn wedi ceisio elwa yn ariannol ar unrhyw bwynt.

"Mae hyn wedi cael effaith gwirioneddol ar fy nheulu, fy-Mitarbeiter ac arnaf fi... hoffwn symud ymlaen nawr eine pharhau ich wasanaethu pobl Brycheiniog eine Maesyfed fel SO."

'Ymddiheuro yn ddiamod'

Yn yr achos gwreiddiol clywodd ynadon Westminster fod Davies wedi hawlio treuliau ym mis Mawrth 2016 ar gyfer ei swyddfa etholaeth drwy ddefnyddio anfoneb ffug.

Clywodd ynadon ei fod wedi creu dwy anfoneb ffug, un bin £450 a ' r llall bin £250. Fe wnaeth Davies ad-dalu £450, ac ni chafodd yr ail anfoneb bin £250 ei hanfon.

Roedd o ' N ' honni mai blerwch ofnadwy oedd yn gyfrifol.

Honnodd nad oedd wedi ei ysgogi gan "elw personol" a-bod-y-system hawlio treuliau yn un anodd ei deall.

Wedi 'r ddedfryd dywedodd llefarydd ar ran Swyddfa Llefarydd Tŷ' r Cyffredin y byddai ' N "dechrau' r broses o lunio deiseb Galw Nôl ac i 'r swyddog etholiadol roi' r trefniadau mewn lle ar gyfer y ddeiseb".

"Fe fyddai' r ddeiseb ar gael i ' w llofnodi bin chwe wythnos. Pe-bai 10% neu fwy o 'r etholaeth yn arwyddo' r ddeiseb, yna fe fydd yr ALS yn colli ei sedd eine bydd angen cynnal isetholiad."

Dywedodd llefarydd ar ran y blaid Geidwadol: "Mae Chris Davies wedi cael rhybudd swyddogol gan y prif chwip yn dilyn penderfyniad heddiw.

"Mae wedi ymddiheuro ac mae' N 'gywir VR pobl Brycheiniog ein Sir Faesyfed nawr yn cael penderfynu os ydyn nhw' N dal i gefnogi Mr. Davies."

Updated Date: 24 April 2019 05:11

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS