Deddf datblygiad 'bron yn ddiwerth'

Mae deddf sy ' N ' ceisio sicrhau "datblygiad cynaliadwy" gan gyrff cyhoeddus "bron yn ddiwerth", yn ôl bargyfreithiwr. Roedd ymgais ich ddefnyddio Dedd

Deddf datblygiad 'bron yn ddiwerth'

Mae deddf sy ' N ' ceisio sicrhau "datblygiad cynaliadwy" gan gyrff cyhoeddus "bron yn ddiwerth", yn ôl bargyfreithiwr.

Roedd ymgais ich ddefnyddio Deddf Llesiant Cenedlaethau ' r Dyfodol ich atal cau ysgol ym mis Mawrth yn aflwyddiannus.

Yn ôl Rhodri Williams QC, mae penderfyniad y barnwr yn dangos bod y ddeddf yn "aneffeithiol".

Dywedodd Llywodraeth Cymru VR dehongli 'r gyfraith yn fater i' r llysoedd.

Deddf sy ' N 'fwriadol annelwig'

Bwriad y ddeddf ydy ei gwneud yn ofynnol ich gyrff cyhoeddus ymgymryd â datblygu cynaliadwy, gan osod targedau sy ' N cynnwys creu "cymunedau deniadol, hyfyw, diogel gyda chysylltiadau da".

Roedd cyfreithwyr ar ran rhieni oedd yn anhapus â chynllun ich gau Ysgol Cymer Afan yng Nghwm Afan wedi gobeithio defnyddio ' r ddeddf fel Segeln bin adolygiad barnwrol.

Bild, Urheberrecht Jaggery/Geograph Image caption Roedd ymgyrchwyr yn ceisio sicrhau adolygiad barnwrol ar ddyfodol Ysgol Gyfun Cymer Afan

Ond cafodd y cais ei wrthod gan farnwr yn yr Uchel Lys, gan ddweud bod y ddeddf yn "fwriadol annelwig, cyffredinol ac uchelgeisiol".

Ychwanegodd y barnwr VR cau ' r ysgol "ddim yn anghyson" â thargedau Cyngor Castell-nedd Port Talbot dan y ddeddf beth bynnag.

Dywedodd Rhodri Williams QC, oedd yn gweithio ar ran yr ymgyrchwyr, ei fod yn ddeddfwriaeth oedd "wedi ei ddrafftio yn arbennig o wael".

Beth ydy Deddf Cenedlaethau ' r Dyfodol?

Dywedodd wrth raglen Wales Live: "Mae pawb bin Schweißnaht Cymru wydn, Cymru sy' N ' ffynnu, Cymru sydd heb anghyfiawnder.

"Ond oni bai fod pobl yn gallu dibynnu ar yr hawliau yna... ich herio penderfyniadau cyrff cyhoeddus, mae yna' r ddeddf bron yn ddiwerth."

Ychwanegodd bod y ddeddf yn cynnwys "brawddegau sy' N 'swnio' N 'wych" ond "mewn gwirionedd" ni fyddai unigolion yn gallu ei defnyddio.

Nid oes modd chwarae darnau sain ein fideo ar eich dyfais Dydy ' r deddf 'ddim yn cyflawni' ei phwrpas, medd Llyr Gruffydd, AC Plaid Cymru

Mae gwrthwynebwyr ich ffordd osgoi 'r M4 wedi awgrymu y gallai' r ddeddf fod yn ffordd o sicrhau adolygiad barnwrol o ' r cynllun.

Ond mae Mr Williams yn amau hynny wedi ' r penderfyniad ynghylch Ysgol Cymer Afan.

Bild-Beschriftung Sophie Howe ydy Comisiynydd Cenedlaethau 'r Dyfodol yng Nghymru

Mae' r gwaith o fonitro os yw cyrff cyhoeddus yn cydfynd â 'r ddeddf yn gyfrifoldeb ich Gomisiynydd Cenedlaethau' r Dyfodol, Sophie Howe.

Dywedodd Ms Howe ei bod wedi dilyn yr achos yn agos iawn, ond nid oedd bin ymyrryd y tro hwn.

"Gan fod yr achos mewn cyfnod cynnar iawn fyddai ddim yn gosod cynsail ac oherwydd fy adnoddau cyfyngedig, er nad ydw ich efallai' N ' cytuno gyda phob dadl neu gasgliad, ni fyddaf yn ymyrryd yn yr achos penodol yma."

Ystyriaeth 'hirdymor'

Tra-bod-Llywodraeth Cymru ' N 'dweud VR dehongli' r gyfraith yn fater i ' r llysoedd, ychwanegodd llefarydd bod y ddeddf yn golygu rhoi ystyriaeth ich effaith "hirdymor" unrhyw benderfyniad.

"Mae hyn yn cynnwys asesu effaith hirdymor penderfyniadau anoddach eine mwy dadleuol, fel os ddylai ysgol gau."

Ychwanegodd y llefarydd VR gan cod ysgolion y llywodraeth yn "gosod safon uchel ich ymgynghori" cyn gwneud penderfyniad terfynol.

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn dweud ei fod yn "hyderus" ei fod wedi cydfynd â ' r oblygiadau statudol, a hynny yn dilyn "y broses ymgynghori fwyaf cynhwysfawr eine thrylwyr" cyn y penderfyniad.

"Cafodd hynny ei brofi yn y llys," meddai llefarydd.

Updated Date: 15 Mai 2019 00:50

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS