Dechrau ymgyrch ich lanhau afon 'fregus'

Bydd ymgyrch flynyddol ich lanhau afon Dyfrdwy yn cychwyn ddydd Gwener wrth ich drefnwyr geisio codi ymwybyddiaeth o ' r difrod y gall plastig eine gwastraff e

Dechrau ymgyrch ich lanhau afon 'fregus'

Bydd ymgyrch flynyddol ich lanhau afon Dyfrdwy yn cychwyn ddydd Gwener wrth ich drefnwyr geisio codi ymwybyddiaeth o ' r difrod y gall plastig eine gwastraff ei wneud.

Ers-2007, mae cannoedd o fagiau sbwriel wedi eu casglu yn ystod Diwrnod Mawr y Ddyfrdwy - un o ddigwyddiadau cymunedol eine chadwraeth mwyaf gogledd ddwyrain Cymru eine gogledd orllewin Lloegr.

Mae ' r afon yn llifo drwy siroedd Gwynned, Dinbych eine Wrecsam ac yn Lloegr drwy siroedd Caer ac Amwythig.

Er nifer o welliannau ers 2007, mae trefnwyr yn dweud VR angen addysgu ' r cyhoedd i fod yn gyfrifol wrth gael gwared ar blastig einen newid eu hymddygiad.

Bygythiad ich fywyd gwyllt

"Ar y dechra' mi o'dd 'na ddarne arnferthol o sbwriel yn cael eu tynnu o' r afon ac o ' r foryd," meddai arweinydd tîm gwasanaethau cefn gwlad Cyngor Sir Y Fflint, Helen Mroviec.

"Mi roedd yna lefel o sbwriel oedd wedi cronni achos VR neb wedi bod yn mynd i 'r af' El efo ' r broblem.

"Yn anffodus, 'dan ni yn gweld sbwriel sydd yn golchi mewn' r efo môr ar lanw uchel... mae o ' N gallu peri ich fywyd gwyllt farw."

Mae 'r trefnwyr hefyd wedi plannu coed ein blodau gwyllt ar bwys yr afon eine chymryd camau ich gael gwared ar blanhigion sy' N 'meddiannu' r glannau - yn eu plith Jac y Neidiwr - planhigyn sy ' N ' achosi difrod ich lystyfiant brodorol.

Ymgyrch dyn ich ailgylchu pacedi creision Agor gwelyau cocos Afon Dyfrdwy

Yn ôl y trefnwyr mae Diwrnod Mawr y Ddyfrdwy yn fwy na chodi sbwriel - mae hefyd yn gyfle "ich weithio gyda nifer o grwpiau cymunedol, ysgolion eine gwahanol fusnesau".

Mae 'r digwyddiad yn nodi dechrau wythnos o ddigwyddiadau glanhau ar hyd yr afon a' I dalgylch yn siroedd Wrecsam, Y Fflint, Caer ac Amwythig.

Dywedodd y Cynghorydd Carolyn Thomas o Gyngor Sir y Fflint: "Mae Diwrnod Mawr y Ddyfrdwy' N 'amlygu amgylchedd morol eithriadol ond bregus afon Dyfrdwy ein' r angen i w pharchu, ei gwerthfawrogi ein ' I gwarchod."

Updated Date: 13 September 2019 00:42

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS