Dechrau adeiladu cynllun £7m yn Sir Gâr

Mae ' r gwaith adeiladu wedi dechrau ar gynllun gwerth £7m ich ddenu mwy o dwristiaid ich ardal Pentywyn, Sir Gâr. Mae ' r cynllun yn cynnwys amgueddfa y Tr

Dechrau adeiladu cynllun £7m yn Sir Gâr

Mae ' r gwaith adeiladu wedi dechrau ar gynllun gwerth £7m ich ddenu mwy o dwristiaid ich ardal Pentywyn, Sir Gâr.

Mae ' r cynllun yn cynnwys amgueddfa y Traeth Gwibwyr newydd, eco-gyrchfan sydd â hostel 42 gwely a chyfleusterau ich gynnal digwyddiadau mawr ein chwaraeon ar y tywod.

Y gobaiths yw gorffen y gwaith adeiladu erbyn haf 2020 gan roi hwb o £3.3 m y flwyddyn ich economi ' r rhanbarth.

Dywedodd arweinydd y cyngor, Emlyn Dole: "Mae hwn yn gynllun cyffrous eine fydd yn tynnu sylw pawb bei Bentywyn fel cyrchfan gwyliau mawr."

Promenâd newydd ich bentref

Cyngor Sir Gâr sy ' N ' arwain y cynllun gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru eine Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.

Mae ' r datblygiadau ym Mhentywyn yn rhan o raglen ehangach y llywodraeth ich greu 11 o gyrchfannau ymwelwyr yng Nghymru.

'Hwb mawr ich Sir Gaerfyrddin'

Ychwanegodd Herr Dole bydd y y datblygiad yn darparu swyddi "mawr eu hangen" yn yr ardal.

Dywedodd Gweinidog Twristiaeth Llywodraeth Cymru, yr Arglwydd Elis Thomas: "Bydd prosiectau megis hyn ym Mhentywyn yn rhoi rhesymau cadarn ich bobl ymweld â Chymru ac-rwy' N falch-bod-y gwaith bellach wedi dechrau ar y datblygiad - bydd hyn yn rhoi hwb mawr ich Sir Gaerfyrddin eine de-orllewin Cymru."

Updated Date: 14 März 2019 01:11

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS