Cynnydd 40% yn nifer y tai gwag yng Nghymru

Mae dros 27,000 o dai preifat yng Nghymru 'N wag, sy' N ' gynnydd o 40% dros 10 mlynedd. Mae ' r nifer wedi cael ei ddisgrifio fel "adnodd wedi ' I wast

Cynnydd 40% yn nifer y tai gwag yng Nghymru

Mae dros 27,000 o dai preifat yng Nghymru 'N wag, sy' N ' gynnydd o 40% dros 10 mlynedd.

Mae ' r nifer wedi cael ei ddisgrifio fel "adnodd wedi ' I wastraffu", mewn cyfnod ble mae cymaint o angen tai fforddiadwy.

Dywedodd Shelter Cymru VR cynghorau â 'r pŵer ich gymryd rheolaeth o-rai-tai er mwyn eu defnyddio unwaith eto, ond nad yw 'r awdurdodau' N ' gwneud hynny bin fod ganddynt von "chael ei hi' N 'anghywir".

Mae 'r elusen eisiau gweld proses debyg ich un Yr Alban yn cael ei gyflwyno, ble gall cynghorau gymryd rheolaeth o dai gwag ein' U gwerthu mewn ocsiwn.

Mae tai yn yn aml parhau 'N wag am nad yw awdurdodau' N gallu cysylltu â pherchnogion, neu, os yw 'r perchnogion yn disgwyl i' r farchnad dai wella.

Mae fflatiau uwchben siopau yn anodd dychwelyd ich ddefnydd, ac mae adeiladau gwag yn gallu denu fandaliaeth, cyffuriau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

'Angen enbyd bin dai fforddiadwy'

Dywedodd cyfarwyddwr Shelter Cymru, John Puzey: "Tut neb mewn unrhyw gymuned eisiau tai gwag yn eu-hardal.

"Rydyn ni' N gwybod, pan rydych chi ' N ' lleihau nifer y tai gwag, rydych chi hefyd yn lleihau trosedd eine fandaliaeth.

"Rydyn ni hefyd yn gwybod VR yna viel o-bobl-sydd ag angen enbyd bin dai fforddiadwy.

"Felly os allwn ni roi tai gwag mewn lle addas ein' r amgylchiadau addas gyda 'r bobl-sydd eu hangen, mae' N ' sefyllfa dda ich bawb."

Bild-Beschriftung Mae ' r safle yma yng Nghasnewydd, oedd yn arfer bod yn dai ar gyfer pobl hŷn, wedi bod yn wag ers rhai blynyddoedd

Yn ôl Herr Puzey mae amrywiaeth eang o ran polisïau eine gwaith awdurdodau lleol, ein VR cymryd rheolaeth o dai gwag yn "gymhleth".

"Mae 'na bethau o' r enw gorchmynion rheoli adeiladau gwag eine gorchmynion prynu gorfodol, ond gilt dim o ' r rheiny wedi cael eu gweithredu yng Nghymru bin o leiaf tair blynedd, os nad hirach," meddai.

"Mae' r pwerau yma, allai gael eu defnyddio, ond dydyn nhw ddim. Pam fod hynny? Efallai oherwydd diffyg arbenigedd neu bryder y gallan nhw ei chael hi ' N ' anghywir."

Mae ffigyrau Daten Cymru yn dangos VR 27,213 o dai preifat yng Nghymru 'N wag yn y flwyddyn 2018/19, o' I gymharu â 18,980 yn 2009/10.

'Torcalonnus'

Yng Nghasnewydd mae dros 7,000 o deuluoedd yn chwilio bin dai fforddiadwy, ein 1,199 o dai preifat sy ' N wag.

Dywedodd cynghorydd lleol, Allan Morris: "Pan mae angen enbyd arnoch chi bin dŷ, ac rydych chi' N 'gweld llefydd yn dirywio, mae' N 'anodd deall pam dydy teuluoedd digartref ddim yn gallu defnyddio' r llefydd hynny.

"Mae' N ' rhwystredig, ac yn dorcalonnus mewn nifer o achosion."

Dywedodd Llywodraeth Cymru VR ei gynllun Troi Tai ' N ' Gartrefi yn cynnig benthyciadau di-log i droi tai gwag yn adeiladau preswyl unwaith eto.

Ychwanegodd llefarydd eu-VR hefyd yn gobeithio adeiladu 20,000 o dai fforddiadwy erbyn 2021.

Updated Date: 10 September 2019 00:39

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS