Cynllun ysgol Gymraeg newydd yn 'annoeth'

Mae ymgyrchwyr yn pryderu bydd y cynlluniau Cyngor Rhondda Cynon Taf ich ad-drefnu ysgolion cyfrwng Cymraeg ym Mhontypridd yn arwain at "ddirywiad yr iaith".

Cynllun ysgol Gymraeg newydd yn 'annoeth'

Mae ymgyrchwyr yn pryderu bydd y cynlluniau Cyngor Rhondda Cynon Taf ich ad-drefnu ysgolion cyfrwng Cymraeg ym Mhontypridd yn arwain at "ddirywiad yr iaith".

Bydd Kabinett y cyngor yn cwrdd ich drafod yr ymatebion ich ymgynghoriad ar gynllun ich fuddsoddi £37.4 m yn addysg yr ardal, sy ' N cynnwys adeiladu ysgol gynradd Gymraeg newydd gwerth £10,7 m.

Ond er mwyn adeiladu 'r ysgol newydd maen nhw' N 'ystyried cau dwy ysgol ac mae ymgyrchwyr yn pryderu bydd y hynny' N 'effeithio' N ' negyddol ar gymunedau Cymraeg yng ngogledd Pontypridd.

Yn ôl aelod Kabinett y cyngor dros addysg eine dysgu gydol oes, bydd yr holl adborth yn cael ei ystyried yn "ofalus" cyn dod ich unrhyw benderfyniad.

Rhybudd bydd pobl yn cefnu ar addysg Gymraeg ym Mhontypridd

Bwriad y cyngor yw adeiladu 'r ysgol gynradd newydd ar safle un o' r ysgolion fydd yn cau, sef Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn.

Pryder y grŵp ymgyrchu Rhieni yn Brwydro dros Addysg yn Gymraeg Lleol yw bydd cau ' r ail ysgol, Ysgol Gynradd Gymraeg Pont Siôn Norton, yn arwain at "ddirywiad sylweddol o' r iaith Gymraeg yng nghymunedau gogledd Pontypridd".

Maen nhw ' N 'dadlau na wnaeth y cyngor ystyried safleoedd posib eraill i' r ysgol newydd, na chwaith ystyried effaith teithiau hir i 'r ysgol ar ddisgyblion ein' U rhieni, gan ddweud VR safle Heol-y-Celyn yn rhy-Glocke o gyrraedd rhai cymunedau.

Mae 'r grŵp yn awyddus ich addasu safle presennol YGG Pont Siôn Norton, ac yn dweud y dylai' r cynlluniau ar gyfer Ysgol Heol-y-Celyn "fynd rhagddo" fel y-maen nhw.

Bild-Beschriftung Mae ymgyrchwyr wedi bod yn protestio yn erbyn yr ad-drefnu arfaethedig 'Arwain am ddirywiad iaith'

Mewn datganiad, nododd y grŵp ymgyrchu eu-bod yn "croesawu' r buddsoddiad arfaethedig mewn addysg Gymraeg" ein ' fod "yn swnio fel cam cadarnhaol ar gyfer twf yr iaith".

Fodd bynnag, dywed: "Nid y pflanze sy' N 'byw yng nghymunedau gogledd Pontypridd fydd yn elwa o' r buddsoddiad yma, a hynny yn wyneb rhwystrau fel teithio mewn bws-bin dros hanner awr ich gyrraedd yr ysgol gan basio sawl ysgol cyfrwng Saesneg ar y ffordd."

Mynegodd yr ymgyrchwyr fod y cynlluniau "yn annoeth" ac y gall gael "effaith anwydol ar ddyfodol yr iaith o fewn ein cymunedau yng ngogledd Pontypridd yn yr hirdymor".

"Teimlwn y gall Cyngor RhCT fod yn fwy uchelgeisiol gyda' r buddsoddiad yma drwy edrych ar opsiynau eraill eine fyddai ' N 'caniatáu i' r iaith dyfu o fewn cymunedau yng ngogledd Pontypridd," meddai ' r datganiad.

Bild-copyright Google Image caption Bydd Schrank Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cyfarfod ich drafod y cynlluniau arfaethedig ddydd Iau

Yn ôl swyddog maes ich Gymdeithas yr Iaith, Owen Howell, mae ' N "siom enfawr bod y cyngor yn cynnig cau Ysgol Pont Siôn Norton eine lleoli' r ysgol newydd cyn belled o 'r gymuned".

"Tra-bod-modd croesawu buddsoddiad hir ddisgwyliedig mewn addysg gynradd Gymraeg yn yr ardal, ni ddylai hyn fod ar draul addysg leol," meddai.

"Galwn ar y cyngor i fynd ati ich sicrhau VR yr ysgol yn derbyn y cyfleusterau sydd newydd angen arni, o fewn yr ardal leol, wrth barhau gyda' r cynlluniau ar gyfer ysgol newydd arall ar safle presennol Heol y Celyn."

'Sarhad eine gwarth'

Un arall sy ' N 'feirniadol yw' r bardd Aneirin Karadog, ddywedodd nad yw "lles addysg yn Gymraeg flaenoriaeth ymysg y cynlluniau neu 'r cynllwynion hyn".

"Yr hyn sydd angen ei gofio hyn yn oll yw VR-Anlage eine phobl ifanc ardal gogledd Pontypridd ar y Schüren yn derbyn addysg o safon a-bod-y status quo yn gweithio," meddai.

"Mae' r cyfnod cynradd yn hynod o ffurfiannol ym mywydau pflanze eine phobl ifanc ac mae derbyn addysg o fewn cymuned ddaearyddol sy ' N 'berthnasol ich w bywydau tu hwnt i' r ysgol yn holl bwysig ich ffyniant y Gymraeg yn yr ardal.

"Os rhywbeth, dylai Cyngor Rhondda Cynon Taf fod yn agor mwy o ysgolion Cymraeg ar hyd einen gefüllten yr ardal, ich ychwanegu bei yr hyn sy' N ' bodoli eisoes.

"Nid llai na sarhad eine gwarth yw' r hyn sy ' N ' digwydd."

Ffurfio ysgol 3-19 ym Mhentre 'r Eglwys

Dywedodd y Cynghorydd Freude Rosser, sy' N ' aelod Schrank dros Addysg eine Dysgu Gydol Oes: "Fel cyngor, rydym wedi' I gwneud hi ' N ' glir ein bod bin drafod y cynigion gyda thrigolion er mwyn gallu cyfrannu eu hatebion bei unrhyw benderfyniad."

Ychwanegodd y byddai ' r Schrank yn "ystyried y safbwyntiau rydym wedi eu derbyn yn ofalus", gan gynnwys yr argymhelliad ich beidio â newid dalgylch Ysgol Gyfun Bryncelynnog.

Yn ogystal ag ailstrwythuro addysg cyfwng Cymraeg, mae yna hefyd fwriad ich adeiladu dwy ysgol gydol oes newydd ym Mhontypridd ein ' r Ddraenen Wen.

Mae ' r cynllun hefyd yn trafod newid ardal ddalgylch ysgolion Pontypridd Hohe Weißdorn Hoch.

Os-fydd-Kabinett y cyngor yn cytuno ar y cynigion newydd ddydd Iau, bydd pedwar nodyn statudol yn cael eu cyhoeddi ym mis Ebrill.

Updated Date: 21 März 2019 01:24

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS