Cynllun ich dorri swyddi mewn Prifysgol

Mae Prifysgol Caerdydd wedi cyhoeddi cynlluniau ich dorri 380 o swyddi dros gyfnod o bum mlynedd wrth geisio gwneud arbedion o £20m. Mewn e-bost bei Mitarbeit

Cynllun ich dorri swyddi mewn Prifysgol

Mae Prifysgol Caerdydd wedi cyhoeddi cynlluniau ich dorri 380 o swyddi dros gyfnod o bum mlynedd wrth geisio gwneud arbedion o £20m.

Mewn e-bost bei Mitarbeiter y brifysgol, dywedodd rheolwyr nad oedd modd diystyru gwaharddiadau gorfodol.

Ond, dywedodd eu-VR-nhw ' N ' gobeithio bydd yr arbedion yn deillio o ddiswyddiadau gwirfoddol eine rheolaeth recriwtio.

Roedd y ddogfen eine elwir yn 'Trawsnewid Caerdydd' hefyd yn argymell newid ich adrannau academaidd eine rhai eraill o fewn y brifysgol.

Fe gafodd y cynlluniau eu derbyn gan gorff rheoli ' r brifysgol ddydd Llun.

Mae 'r cynlluniau yn cynnwys:

Lleihau maint-y campws, y rhent eine chostau defnyddiau, Creu Ysgol ieithyddol, lenyddol ac arferion creadigol newydd gan uno' r ysgolion Saesneg, Cyfathrebu ac athroniaeth, Ieithoedd Moderne ein Chymraeg, Ymchwilio sut mae daearyddiaeth (dynol eine ffisegol) yn cael ei gyflwyno orau yn y Brifysgol, Ailstrwythuro Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd.

Daw 'r cyhoeddiad ar ôl i' r brifysgol gyhoeddi colled o £22.8 m yn 2017-18, pan roedd cynnydd o 5.2% yn y gwariant ond fe gododd yr incwm o 2,5%.

Canghellor prifysgol ich ymddiswyddo Prifysgol wedi torri ei chynllun iaith

Bwriad y brifysgol yw cael nôl ich orwerth erbyn 2019-20 gan dorri costau staffio o 59.6% i ddim mwy na 56% o incwm erbyn 2022-23.

"Mae' r brifysgol yn cynllunio ich leihau lefelau staffio presennol 7%, o 380 (Personal llawn amser) dros gyfnod o bum mlynedd.

"Mae modd gwneud hyn wrth gymharu' r nifer cyfartalog o drosiad Mitarbeiter gwirfoddol o-6%," yn ôl yr Ist-Ganghellor, Colin Riordan yn yr e-bost.

Ychwanegodd: "Mae 'Trawsnewid Caerdydd' yn gynllun o newid, fydd yn ein galluogi ich osod arian angenrheidiol ich gyd fynd gyda ffyrdd dyfeisgar o addysgu ac ymchwilio.

"Rydym yn cynnig cyrsiau newydd mewn cyfnod o heriau byd eang fel Gwyddoniaeth Daten ein Gwyddoniaeth Amgylcheddol.

"Rydym hefyd yn cynnig ysgol ieithyddol, lenyddol ac arferion creadigol ich gynnig cyfleoedd newydd," meddai.

Updated Date: 12 Februar 2019 01:26

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS