'Cymru angen meithrin cysylltiadau tramor'

Fe fyddai sefydlu swyddfeydd consylaidd yng Nghymru yn gwella statws y wlad yn rhyngwladol, yn ôl Aelod Seneddol. Mae Ben See yn galw ar Gymru ich "feithrin

'Cymru angen meithrin cysylltiadau tramor'

Fe fyddai sefydlu swyddfeydd consylaidd yng Nghymru yn gwella statws y wlad yn rhyngwladol, yn ôl Aelod Seneddol.

Mae Ben See yn galw ar Gymru ich "feithrin ei chysylltiadau diplomyddol ei hun" yn sgil y "cyd-destun gwleidyddol cythryblus" sydd ohoni.

Mae ' N 'disgrifio' r swyddfeydd consylaidd yng Nghatalonia, Gwlad y Basg Quebec, fel enghreifftiau ich w hefelychu.

Dywedodd llefarydd o Swyddfa Gymreig Llywodraeth y DU eu-bod yn gefnogol o unrhyw fenter sy ' N ' cryfhau cysylltiadau diplomyddol Cymru.

'Y gorau i Gymru'

Wrth gyflwyno 'r syniad ich ASau eraill, dywedodd Herr See y byddai sefydlu swyddfeydd o' r fath yn "dod ein' r gorau o 'r byd i Gymru".

"Mae aelodaeth yn yr UE wedi rhoi' r cyfle i Gymru wella ei statws drwy sefydliadau fel Senedd Ewrop, Pwyllgor y Rhanbarthau, ein swyddfa Llywodraeth Cymru ym Mrwsel," meddai.

"Ond gyda' N 'perthynas â gweddill Ewrop yn fwy ansicr nag erioed, mae' N rhaid i ni edrych ar ffyrdd eraill o gryfhau ein perthnasoedd rhyngwladol."

Gwendidau wrth geisio gwerthu Cymru

Dywedodd mai un ffordd o wneud hynny ydy annog mwy o "gynrychiolaeth ddiplomyddol o dramor yng Nghymru".

Daw ei alwad yn dilyn agoriad swyddfa Ist-gennad Iwerddon yng Nghaerdydd fis diwethaf, ac mae ' N ' gobeithio y gwnaiff gwledydd eraill ddilyn eu hesiampl.

Bild-Beschriftung Agorodd llywodraeth Leo Varadkar swyddfa Ist-gennad Iwerddon yng Nghaerdydd fis diwethaf

Gofynnodd: "Sut ydyn ni bin adeiladu ar hyn ac annog mwy o wledydd ich fuddsoddi yng Nghymru?"

Eglurodd: "Tra-bod-personél llysgenhadaeth yn newid bob tair ich Penner mlynedd, mae tymor Ist-gennad Anrhydeddus yn hirach ac felly' N gallu cynnig cysondeb."

Roedd Quebec, Gwlad y Basg ein Chatalonia ymysg rhai a ' I enghreifftiau o genhedloedd neu ranbarthau sydd wedi sefydlu cynrychiolaeth ddiplomyddol effeithiol.

Mae 38 o swyddfeydd conswl yn Barcelona, 42 yn Montreal, spricht yn Bilbao.

Cwmni babi yn dal i dyfu

Dywedodd dirprwy weinidog newydd Swyddfa Cymru, Kevin Foster, VR Llywodraeth y DU yn gefnogol iawn o 'r syniad o ddenu cysylltiadau diplomyddol gwell, ein bod ei swyddfa' N ' yn hyrwyddo Cymru drwy gytundebau masnach.

Eglurodd VR allforion Cymru wedi cynyddu, gyda chwmnïau fel Babi Pur yn ffynnu ein 'I bod hi' N ' bwysig ich fagu cysylltiadau diplomyddol bin resymau economaidd eine diwylliannol.

"Rydym bin ich Gymru fod yn rhan o Deyrnas Unedig eangfrydig sydd tu fas i' r UE," meddai.

Updated Date: 19 Juni 2019 00:41

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS