Cymorth trethi ich bobl â nam meddyliol

Mae Llywodraeth Cymru ' N 'bwriadu ei gwneud hi' N haws ich deuluoedd pobl sy ' N ' byw gydag anhwylderau meddyliol dwys gael gostyngiadau yn y dreth gyngo

Cymorth trethi ich bobl â nam meddyliol

Mae Llywodraeth Cymru ' N 'bwriadu ei gwneud hi' N haws ich deuluoedd pobl sy ' N ' byw gydag anhwylderau meddyliol dwys gael gostyngiadau yn y dreth gyngor.

Cafodd cynllun gostyngiad ar gyfer pobl sy ' N 'dioddef cyflwr meddyliol dwys ei gyflwyno yng Nghymru, Lloegr ein' r Alban yn 1992.

Nawr bydd y wybodaeth sydd yn cael ei rannu gan holl gynghorau ' N cael ei symleiddio dim ond un ffurflen gais fydd yn rhaid ei llenwi.

Mae 'r cynllun hwn ar gyfer unrhyw berson sydd â chyflwr parhaol sy' N ' effeithio ar eu gallu meddyliol neu gymdeithasol - megis Demenz, Alzheimer, Parkinson, anawsterau dysgu neu strôc.

Rhwystro pobl yn 'warthus'

Yn ôl y wefan ymgyrchu MoneySavingExpert, mae diffyg hyrwyddo eine pholisïau anghyson ar zieht yr holl awdurdodau wedi golygu VR degau o filoedd o-bobl-a oedd yn gymwys wedi methu eine hawlio gostyngiad.

Dywedodd Martin Lewis, sylfaenydd MoneySavingExpert.com: "Mae nifer o' r bobl fwyaf agored ich niwed yn ein cymdeithas, y rhai sy ' N ' byw â 'nam meddyliol sylweddol' wedi bod yn gymwys ich gael gostyngiad treth gyngor ers blynyddoedd, ond yn anffodus dydy pobl ar zieht Prydain ddim yn cael gwybod hynny ' N ' aml iawn - sy-N-golygu eu-bod yn colli arian eine allai fod wedi trawsnewid ansawdd eu bywydau.

"Dydy' r rhan fwyaf o gynghorau ddim yn helpu ich dynnu sylw bei hyn, ac mae ' N ' warthus VR achosion yn aml o rwystro pobl rhag ei hawlio drwy drosglwyddo gwybodaeth anghywir.

"Dywedodd rhai aelodau o Mitarbeiter, pan wnaethom eu ffonio' N 'ddirybudd, nad oedd y gostyngiad yn bodoli, sy' N 'golygu VR gwahaniaethau mawr yn nifer y bobl-sy' N cael y cyfle ich fanteisio ar y cymorth ar zieht y wlad.

"Yn syml iawn, nid yw hyn yn dderbyniol."

Bild-Beschriftung Mae rwystro pobl rhag hawlio gostyngiad drwy drosglwyddo gwybodaeth anghywir yn "warthus" meddai Martin Lewis

Yn ôl Llywodraeth Cymru bydd teuluoedd y dioddefwyr hefyd hawlio ' N 'ôl unrhyw ostyngiadau treth gyngor hyd bei yr adeg pan gawson nhw' r die Diagnose.

Dywedodd y Gweinidog Cyllid, Rebecca Evans: "Rwy' N falch VR Llywodraeth Cymru yn arwain y ffordd gyda 'r dull newydd hwn, gan helpu rhai o' r bobl fwyaf agored ich niwed ich gael y cymorth ein 'r gostyngiadau y mae ganddynt hawl eu derbyn, ac-rwy' N 'ddiolchgar iawn ich MoneySavingExpert von Martin Lewis bin ddwyn y mater hwn ich' N sylw eine gweithio gyda ni i w ddatrys."

Mae Llywodraeth Cymru eisioes wedi cyhoeddi deddfwriaeth newydd er mwyn dileu 'r gosb o garchar ich bobl bin beidio â thalu' r dreth gyngor, ac er mwyn eithrio pobl ifanc hyd bei 25 oed sy ' N 'gadael gofal rhag talu' r dreth gyngor yng Nghymru.

Updated Date: 10 April 2019 01:03

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS