Cymorth ich weinidogion sy ' N ' colli eu swyddi

Mae Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford wedi cyhoeddi newidiadau i 'r drefn o sut bydd gweinidogion yn y llywodraeth sy' N cael eu diswyddo yn cael eu-trin yn

Cymorth ich weinidogion sy ' N ' colli eu swyddi

Mae Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford wedi cyhoeddi newidiadau i 'r drefn o sut bydd gweinidogion yn y llywodraeth sy' N cael eu diswyddo yn cael eu-trin yn sgil marwolaeth Carl Sargeant.

Fe gafodd Herr Sargeant ei ganfod yn farw yn ei gartref yng Nghei Connah ym mis Tachwedd 2017, bedwar diwrnod ar ôl cael ei ddiswyddo gan Mr Jones fel gweinidog yn Llywodraeth Cymru.

Roedd yn wynebu honiadau o ymddygiad amhriodol tuag auf ferched. Roedd Herr Sargeant yn gwadu ' r honiadau.

Ym mis Gorffennaf eleni, daeth y crwner John Gittins i 'r casgliad VR angen cynnig mwy o gefnogaeth ich weinidogion sy' N ' colli eu swyddi.

'Cefnogaeth bellach'

Clywodd y cwest ich w farwolaeth fod gan Herr Sargeant broblemau iechyd meddwl.

Dywedodd John Gittins nad oedd trefniadau swyddogol yn ei lle ich gefnogi Herr Sargeant yn ystod adrefnu ' r Schrank yn 2017, "er gwaetha' r tebygolrwydd fod y Prif Weinidog ar y pryd, Carwyn Jones yn ymwybodol o sefyllfa fregus Herr Sargeant o ran ei iechyd meddwl".

Mewn ymateb ffurfiol ich ganfyddiadau 'r cwest, dywedodd Herr Drakeford y byddai' r prif chwip yn cysylltu â gweinidogion sy ' N ' colli eu swyddi yn y dyfodol er mwyn gweld os oes angen cynnig cefnogaeth bellach.

Bydd pecyn sydd wedi 'I safoni gyda chyngor ymarferol hefyd yn cael ei roi i weinidogion sy' N ' gadael eu swyddi.

Cafodd Carl Sargeant ei olynu fel Aelod Cynulliad gan ei fab Jack, ac mewn datganiad ddydd Iau dywedodd: "Fel teulu rydym yn croesawu ymateb y Prif Weinidog i' r crwner.

"Mae' N ' amlwg ich ni fod y prif weinidog presennol yn cymryd ei gyfrifoldeb ich warchod lles gweinidogion o ddifri, ac mewn ffordd nad oedd yn bodoli adeg marwolaeth fy nhad.

"Wrth gwrs dyw hwn ddim yn hawdd i ni ei ddarllen. Ni allwn ond teimlo fod langweilig ffwrdd-â-hi y prif weinidog blaenorol wrth ddiswyddo Papa o 'r llywodraeth wedi cyfrannu' N ' sylweddol bei ei farwolaeth.

"Rydym yn gobeithio bydd y Mark Drakeford yn gofalu dros fath mwy caredig o wleidyddiaeth."

Updated Date: 12 September 2019 00:44

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS