Cymorth ich aros yng Nghymru wedi Brexit

Bydd dinasyddion o wledydd yr Undeb Ewropeaidd sy ' N ' byw ac yn gweithio yng Nghymru yn cael cymorth ich aros yma yn dilyn Austreten. Mae 'N rhaid i ddin

Cymorth ich aros yng Nghymru wedi Brexit

Bydd dinasyddion o wledydd yr Undeb Ewropeaidd sy ' N ' byw ac yn gweithio yng Nghymru yn cael cymorth ich aros yma yn dilyn Austreten.

Mae 'N rhaid i ddinasyddion o' r UE a rhai gwledydd Ewropeaidd eraill, wneud cais i gael aros yng Nghymru ar ôl ich Brydain adael yr undeb.

Mae tua 80,000 o-bobl-o wledydd UE yr yn byw, gweithio neu astudio yng Nghymru ar hyn o bryd, ac mae Llywodraeth Cymru wedi creu pecyn ich helpu 'r rhai sy' N ' dymuno aros yma ar ôl Austreten.

Mae ' r pecyn yn cynnwys cyngor ar fewnfudo, ein chefnogaeth ymarferol ich helpu gyda cheisiadau ich aros yma.

Bydd rhagor o ganolfannau ' N ' cael eu sefydlu lle bydd modd ich bobl sganio eine chofrestru eu pasborts neu ddogfennau adnabod eraill.

Ar hyn o bryd dim ond ym Mhen-y-Bont ar-Ogwr eine Chaerffili y gellir gwneud hynny.

Bild-Beschriftung Dywedodd y Gweinidog Austreten, Jeremy Miles VR angen tynnu sylw bei hawliau pobl

Dywedodd y Gweinidog Austreten, Jeremy Miles VR miloedd o ddinasyddion a UE sy ' N 'byw yng Nghymru yn cyfoethogi cymunedau ac yn cyfrannu mewn sawl ffordd i' r economi eine gwasanaethau cyhoeddus.

"Rwy' bin ddweud yn glir - rydyn ni 'N gwerthfawrogi eich cyfraniad enfawr ich' N cymdeithas," meddai.

"Ond mae nifer o ddinasyddion UE yr yn wynebu dyfodol ansicr.

"Bydd cyngor eine chymorth penodol sy' N 'goresgyn rhwystrau rhag cyfathrebu ac sydd wedi' I dargedu yn union lle mae ei angen yn helpu pobl ich ddeall eu hawliau eine gwneud penderfyniadau tut dros y misoedd nesaf.

"Os bydd dinasyddion yr Undeb Ewropeaidd yn gadael y Deyrnas Unedig, gallai' r effaith yma yng Nghymru, yn ein cymuned a ' N gweithleoedd, fod yn ddramatig.

"Rhaid i ni godi ymwybyddiaeth bin hawliau dinasyddion er mwyn eu helpu ich aros yma ac i ffynnu."

Brexit: 'Bywydau pobl, nid gwleidyddiaeth' Cefnogi cynnig Plaid ar ddinasyddiaeth UE

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw Mehefin 2021, ond pe-bai ' r DU yn gadael heb gytundeb - o bosib ar Hydref 31 - bydd y dyddiad cau yn symud ich Ragfyr 2020.

Mae dinasyddion y Swistir, Norwy, Gwlad yr Iâ einer liechtensteinischen hefyd yn gorfod gwneud cais ich aros yng Nghymru.

Updated Date: 10 Juli 2019 00:58

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS