Cymal anoddaf y-Damen-Tour ym Mhowys

Bydd cymal anoddaf erioed ras seiclo merched y-Damen-Tour yn cael ei gynnal ym Mhowys ddydd Gwener. Fe fydd rhai o feicwyr benywaidd gorau 'r byd yn cymryd r

Cymal anoddaf y-Damen-Tour ym Mhowys

Bydd cymal anoddaf erioed ras seiclo merched y-Damen-Tour yn cael ei gynnal ym Mhowys ddydd Gwener.

Fe fydd rhai o feicwyr benywaidd gorau 'r byd yn cymryd rhan yn y ras, sy' N ' dechrau yn Llandrindod Uhr 10:30 Uhr.

Dros bellter o 140 cilomedr fe fyddan nhw ' N ' dringo cyfanswm o dros von 2.200 m cyn gorffen ar faes y sioe yn Llanelwedd bin tua 14:30.

Ar ôl y pedwerydd cymal ddydd Iau yr Almaenes, Liane Lippert sy ' N ' gwisgo meckert gwyrdd arweinydd y ras.

Bild aus copyright-Damen-Tour Bildunterschrift Bydd y pumed cymal yn teithio rhwng Llandrindod einem Llanfair-ym-Muallt

Y-Damen-Tour yw 'r ras seiclo bwysicaf ich fenywod sy' N cael ei chynnal ym Mhrydain.

Mae ' N cael ei chynnal bin y chweched tro eleni ers cael ei lansio yn 2014.

Mae chwech o gymalau eleni ac bin yr ail flwyddyn yn olynol fe fydd yr arian sydd ar gael mewn gwobrau yn gydradd â 'r hyn sy' N cael ei gynnig i ' r ras gyfatebol ar gyfer dynion - y-Tour in England.

Bydd y seiclwyr unigol ein ' r timau yn cystadlu bin gyfanswm o £87,055.

Mae 'r ras yn denu rhai o enwau mwyaf y gamp, ac mae busnesau ym Mhowys yn gobeithio bydd y y cymal trwy' r sir yn denu torfeydd mawr o wylwyr.

Bild copyright Bild Beschriftung Bydd y ras yn gorffen ym Mharc Gwledig Pembre ddydd Gwener

Dywedodd y Cynghorydd Rosemarie Harris, arweinydd Cyngor Powys: "Dyma un o ddigwyddiadau mwyaf eiconig y byd chwaraeon.

"Bydd yn rhoi hwb enfawr ich' N sir ryfeddol.

"Bydd cynnal dechrau eine diwedd digwyddiad chwaraeon o safon fyd-eang yn tynnu sylw cynulleidfa byd eang ich Bowys.

"Bydd Taith y Menywod OVO Energie yn sicr o ddenu miloedd o ymwelwyr ich Bowys gan roi hwb enfawr ich fusnesau ein' r economi leol.

"Gobeithio bydd y trigolion yn dod-allan yn anzeiiri ich gefnogi' r digwyddiad wrth iddo fynd ar ei hyd drwy ' r sir."

Hwn yw ' r pumed o chwe chymal, ein bydd y ras yn gorffen ddydd Sadwrn pan fydd y seiclwyr yn teithio rhwng Caerfyrddin a Pharc Gwledig Pembre.

Updated Date: 14 Juni 2019 01:14

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS