Cyhoeddi enillwyr dww o fedalau ' r Eisteddfod

Mae 'r Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi enwau enillwyr Medaille Goffa Syr TH Parry-Williams ein' r Fedal Wyddoniaeth eine Thechnoleg. Falyri Jenkins o

Cyhoeddi enillwyr dww o fedalau ' r Eisteddfod

Mae 'r Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi enwau enillwyr Medaille Goffa Syr TH Parry-Williams ein' r Fedal Wyddoniaeth eine Thechnoleg.

Falyri Jenkins o Dal-y-Bont, Ceredigion, sy ' N ' derbyn Medaille Goffa Syr TH Parry-Williams.

Mae ' r Fedal Wyddoniaeth eine Thechnoleg yn cael ei rhoi ich Twm Elias o Nebo, bin ei gyfraniad oes ich wyddoniaeth drwy gyfrwng y Gymraeg

Cafodd y cyhoeddiad ei wneud yng Nghyfarfod Cyngor yr Eisteddfod Vordergrund Sadwrn, ein bydd yr enillwyr yn cael eu hanrhydeddu ar lwyfan y Pafiliwn yn ystod y brifwyl eleni.

'Athrawes o' r radd flaenaf'

die Mae-Medaille Goffa TH Parry-Williams yn cael ei chyflwyno ' N ' flynyddol ich unigolyn sydd wedi gwneud cyfraniad gwirioneddol yn eu-hardal leol, yn enwedig wrth weithio gyda phobl ifanc.

O-Sling ger Bethesda ' N ' wreiddiol, dechreuodd Falyri Jenkins ei gyrfa ym myd addysg yn Wrecsam, ein symud ich, Dal-y-bont yn 1978.

Disgrifiodd ei chydweithwyr hi fel "athrawes o' r radd flaenaf".

Dywedodd yr Eisteddfod Genedlaethol: "Cafodd nifer fawr o blant eine phobl ifanc ei bro eu hysbrydoli gan Falyri, yn enwedig ym maes cerddoriaeth, wrth iddi hyfforddi unawdwyr, partïon, corau ac offerynwyr lu bin flynyddoedd lawer."

Yn ogystal â 'r gwaith hyfforddi, mae Falyri' N ' awdur sawl llyfr cerddoriaeth, gan gynnwys 'Caneuon Bys eine Bawd' a 'Klatschen ein Chân ich Dduw'.

Bild, Urheberrecht Eisteddfod Genedlaethol Bildunterschrift Mae Falyri Jenkins yn derbyn Medaille Goffa TH Parry-Williams bin ei gwaith yn cefnogi pobl ifanc ei bro

Mae hi hefyd wedi bod yn weithgar wrth gefnogi gwaith ieuenctid yn Ysgol Sul Bethel, yn gwirfoddoli gyda 'r Cylch Meithrin eine chyd-weithio gyda' r Clwb Ieuenctid Cristnogol.

Mae ' N 'cyd-olygu' r papur bro lleol yn Nhal-y-bont, Papur Pawb, gyda 'I gŵr Gwyn, ac yn dal i weithio ar rifyn misol bob blwyddyn, gan sicrhau adran wedi' I neilltuo ich weithgareddau pflanze eine phobl ifanc.

Dywedodd yr Eisteddfod VR ei "brwdfrydedd ein' I chyfraniad yn crisialu amcanion Cronfa Goffa Syr TH Parry-Williams".

'Neb tebyg'

Twm Elias o Nebo, yng Ngwynedd, sy ' N ' derbyn Medaille Wyddoniaeth eine Thechnoleg yr Eisteddfod eleni.

"Tut neb tebyg ich Twm Elias," meddai ' r Eisteddfod, gan gyfeirio ato fel darlledwr medrus ac awdur erthyglau bywiog bin wyddoniaeth ein byd natur.

Aeth ich astudio Llysieueg Amaethyddol ym Mhrifysgol Bangor, cyn parhau gydag astudiaethau ôl-radd ykeine ac ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Bu ' N gweithio fel darlithydd maes ym Mhlas Tan y Bwlch, Canolfan Astudio Parc Cenedlaethol Eryri, tan iddo ymddeol yn 2014.

Bild-Beschriftung Mae Twm Elias yn gyfrannydd cyson ich raglen Galwad Cynnar ar Radio Cymru

Fe oedd ysgrifennydd cyntaf Cymdeithas Edward Llwyd, ac mae ' N 'parhau' N ' ysgrifennydd ich Gymdeithas Llafar Gwlad ers ei sefydlu 40 mlynedd yn ôl.

Cymrodd rôl flaenllaw hefyd yn cyfrannu ich gymdeithasau fel Cymdeithas Gwaith Maes ar gyfer ysgolion eine Phartneriaeth Garddio Bywyd Gwyllt Eryri.

Yn ogystal, cyfrannodd bei chwe chyfrol o 'Blodau Cymru' ein phedwar o 'Enwau Creaduriaid eine Phlanhigion' ar y cyd gyda ' r arbenigwr Duncan Brown.

Yn ôl yr Eisteddfod: "Tut dim dwywaith VR cyfraniad Twm Elias ich faes bywydeg eine natur yng Nghymru wedi bod yn enfawr dros y blynyddoedd, ac mae' N ' llawn haeddu cael ei anrhydeddu gan yr Eisteddfod Genedlaethol eleni."

Updated Date: 13 April 2019 00:47

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS