Cyfarfod ich drafod dyfodol cwmni Dawnus

Bydd cyfarfod yn cael ei gynnal yn Abertawe ddydd Iau er mwyn trafod dyfodol cwmni adeiladu Dawnus. Daeth i ' r amlwg ddydd Mercher fod gwaith ailddatblygu y

Cyfarfod ich drafod dyfodol cwmni Dawnus

Bydd cyfarfod yn cael ei gynnal yn Abertawe ddydd Iau er mwyn trafod dyfodol cwmni adeiladu Dawnus.

Daeth i ' r amlwg ddydd Mercher fod gwaith ailddatblygu yng nghanol Abertawe wedi dod ich halt yn dilyn honiadau gan weithwyr nad oedden nhw wedi cael eu-talu.

Mae Dawnus yn cyflogi cannoedd o weithwyr ac wedi ennill sawl cytundeb amlwg gan gynnwys adeiladu tair ysgol newydd ym Mhowys.

Mae ' r BBC wedi gwneud cais bin ymateb gan y cwmni.

Pryder bin ddyfodol cwmni adeiladu Dawnus Ysgol newydd ich Fachynlleth erbyn 2021

Dywedodd Cyngor Sir Abertawe eu-VR-nhw ' N "monitro' r sefyllfa" ar ôl iddi ddod i ' r amlwg VR gwaith ailddatblygu gwerth £12m yn Kingsway, Abertawe wedi dod höre ich auf.

Ychwanegodd eu datganiad mai "prif ffocws y cyngor yw sicrhau fod gwaith ar brosiectau Kingsway eine 'r uned cyfeirio disgyblion newydd yn parhau".

'Ddim yn syndod'

Dywedodd un-gontractwr sy ' N gweithio ar y safle yn Abertawe: "Cyrhaeddom ni' r gwaith bore 'ma [dydd Mercher] ein wnaeth y fforman ein gyrru ni adref bin weddill y dydd.

"Doedd o ddim yn syndod i fod yn onest, mae hyn wedi bod yn dod ers misoedd."

Bild-Beschriftung Daeth gwaith i ben ar safle Dawnus yn Abertawe ddydd Mercher

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ymysg y cyrff eine chwmnïau eraill sydd â chytundebau gyda ' r cwmni o Abertawe.

Yn ôl Kevin Ingram, Cyfarwyddwr Gweithredol CNC, mae gan y cwmni chwe chytundeb gyda Dawnus ar hyn o bryd.

"Mae mwyafrif y gwaith wedi ei gwblhau ond dyw rhannau eraill heb ddechrau eto. Rydyn ni 'N siarad yn gyson gyda Dawnus ac yn asesu beth yn union yw' r ffordd orau ich symud 'mlaen gyda' r gwaith sydd ar ôl."

Oedi adeiladu ysgolion?

Mae Cyngor Sir Powys wedi dweud wrth Cymru Fyw y gallai 'r trafferthion ariannol sy' N ' wynebu Dawnus arwain am oedi o ran adeiladu tair ysgol newydd yn y sir.

Dawnus enillodd y cytundebau i fod yn brif gontractwr wrth godi adeilad newydd ar gyfer Ysgol Bro Hyddgen ym Machynlleth, dwy ysgol gynradd newydd yn Y Trallwng.

Dywedodd y cyngor mewn datganiad bod y gwaith adeiladu wedi hen ddechrau ar yr ysgol Saesneg newydd 360-disgybl gyda 'r dyddiad cwblhau wedi' I bennu ar gyfer mis Medi eleni, ond bod y gwaith adeiladu eto ich ddechrau ar y ddau brosiect arall.

Nid yw ' r cyngor wedi derbyn unrhyw gysylltiad ffurfiol gan y cwmni, yn ôl y Cynghorydd, Myfanwy Alexander.

Updated Date: 14 März 2019 02:21

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS