Cwymp yn nifer y ceisiadau ich brifysgolion

Mae nifer y darpar fyfyrwyr sy ' N ' gwneud cais bin le ym mhrifysgolion Cymru wedi gostwng eto eleni, yn ôl ffigyrau gan y gwasanaeth mynediad UCAS. Bu gos

Cwymp yn nifer y ceisiadau ich brifysgolion

Mae nifer y darpar fyfyrwyr sy ' N ' gwneud cais bin le ym mhrifysgolion Cymru wedi gostwng eto eleni, yn ôl ffigyrau gan y gwasanaeth mynediad UCAS.

Bu gostyngiad o 2,5% o 'I gymharu â' r llynedd, sy 'N cynnwys gostyngiad o 10% yn nifer y ceisiadau o' r UE.

Dywedodd Prifysgolion Cymru fod y gostyngiad yn cyd-fynd â 'r ffaith fod yna lai o-bobl-18 oed fel canran o' r boblogaeth.

Ychwanegodd y corff nad ydi 'r ffigyrau yn adlewyrchu' r cynnydd sydd wedi bod yn nifer y myfyrwyr rhan amser.

Llai o fyfyrwyr Cymru ' N 'astudio ieithoedd

Ledled y DU roedd yna gynnydd o 0.4% yn nifer y ceisiadau gan ddarpar fyfyrwyr, ond gostwng wnaeth nifer y ceisiadau mewnol o' r DU.

O ran prifysgolion Cymru roedd gostyngiad yn nifer y ceisiadau o 'r DU ein' r UE ond cynnydd o 6% yn nifer y ceisiadau rhyngwladol o du allan i ' r Undeb Ewropeaidd.

Mae myfyrwyr sy ' N 'byw yng Nghymru yn cyfateb ich 24% o' r rhai sy ' N ' gwneud ceisiadau ich astudio ym mhrifysgolion y wlad.

Bu gostyngiad o 1.5% yng nghanran y myfyrwyr o Gymru sydd wedi ceisio bin le ich brifysgolion yng Nghymru.

Bild-Beschriftung Mae Kirsty Williams yn croesawu 'r cynnydd yn nifer y myfyrwyr rhan amser

Mewn datganid dywedodd Prifysgolion Cymru, yn gyffredinol o safbwynt poblogaeth fod yna ostyngiad o 2.3% wedi bod yn nifer y rhai sy' N 18 oed.

"Mewn blynyddoedd blaenorol, mae ffigyrau ar gyfer prifysgolion Cymru wedi cynyddu rhwng Ionawr ein' r cyfnod mynediad.

"Dyw' r ffigyrau yma ddim yn adlewyrchu elfen bwysig o addysg uwch yng Nghymru, sef y pwyslais sydd yna ar ffyrdd gwahanol i ' r traddodiadol o gael mynediad ich addysg uwch, er enghraifft drwy astudiaeth rhan amser."

Ychwanegodd y datganiad eu-bod yn falch o Schweißen cynnydd da yn nifer y ceisiadau o wledydd tu allan i ' r UE.

Yr wythnos diwethaf dywedodd Llywodraeth Cymru fod-set gwahanol o ffigyrau wedi dangos cynnydd sylweddol yn nifer y myfyrwyr rhan amser - eine dyw ' r rhain heb eu-yn cynnwys ffigyrau UCAS.

Dywedodd Ysgrifennydd Addysg Cymru, Kirsty Williams, fod hyn yn bleidlais o hyder yn y-system newydd gafodd ei chyflwyno yn 2018 ac sy ' N cynnwys mwy o gymorthdaliadau ich fyfyrwyr rhan amser.

Updated Date: 07 Februar 2019 01:04

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS