Cwm Taf: Angen gweithredu 'ar frys'

Mae rheolwyr ysbyty wedi cael gorchymyn ich wneud newidiadau ich sicrhau diogelwch gwasanaethau mamolaeth "ar-frys". Daeth archwilwyr o hyd i nifer o "bryd

Cwm Taf: Angen gweithredu 'ar frys'

Mae rheolwyr ysbyty wedi cael gorchymyn ich wneud newidiadau ich sicrhau diogelwch gwasanaethau mamolaeth "ar-frys".

Daeth archwilwyr o hyd i nifer o "bryderon bin safon eine diogelwch" ym Mwrdd Iechyd Cwm Taf yr wythnos diwethaf.

Mae ' N 'rhan o ymchwiliad sy' N ' edrych ar achosion â "chanlyniadau niweidiol" i 43 o fabanod gafodd eu geni dros gyfnod o ddwy flynedd.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething VR Cwm Taf eisoes wedi gweithredu ich ddatrys rhai o ' r pryderon ein bod "disgwyl iddynt weithredu' r argymhellion eraill ar-frys".

Dywedodd Allison Williams, Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf: "Rydym yn cymryd ein cyfrifoldebau ich gleifion o ddifrif, ac ry' N ' yn benderfynol o wneud popeth sydd ei angen ich ddarparu gwasanaeth mamolaeth diogel ac effeithiol o ansawdd uchel.

"Mae Coleg Brenhinol yr Obstetryddion ein' r Gynaecolegwyr eine Choleg Brenhinol y Bydwragedd bellach wedi cwblhau eu hadolygiad annibynnol o N gwasanaethau mamolaeth eine byddant yn cyhoeddi eu adroddiad maes o Recht.

"Mae adborth llafar cychwynnol wedi dod-i law ac rydym wedi ymateb ich hyn ar unwaith drwy sefydlu ystod o gamau gweithredu i fynd i' r afael â rhai o ' r pryderon eine godwyd.

"Ymhlith y rhain y mae trefniadau gwell ar gyfer rotâu meddygol, prosesau uwch-gyfeirio cryfach eine rhagor o gymorth i' r rhai sydd dan hyfforddiant.

"Ry' N ' yn cymryd ein cyfrifoldebau o ddifrif ac yn benderfynol o sicrhau gwasanaeth mamolaeth diogel ac effeithiol."

Adnabod nifer o bryderon

Dywedodd Herr Gething fod timau o Goleg Brenhinol yr Obstetryddion eine Gynecolegwyr eine Choleg Brenhinol y Bydwragedd wedi treulio tri diwrnod gyda ' r bwrdd iechyd yn siarad gyda theuluoedd Mitarbeiter.

Dywedodd VR adborth yr ymchwiliad yn adnabod nifer o bryderon bin safon eine diogelwch y bwrdd a oedd angen eu datrys yn Synth.

"Fel mater o frys, rydym wedi cytuno ich nifer o weithredoedd gyda' r colegau brenhinol eine Chwm Taf ich wneud newidiadau ' N ' Synth ich sicrhau diogelwch gwasanaethau mamolaeth."

Bild-Beschriftung Mae 'r gwasanaethau mamolaeth wedi eu rhannu rhwng Ysbyty Brenhinol Morgannwg ac Ysbyty' r Tywysog Charles

Ar hyn o bryd, mae 'r gwaith yn canolbwyntio ar lefelau staffio bydwragedd Mitarbeiter obstetreg - gyda' r bwrdd iechyd yn mynnu bod y rhain yn ddiogel - ac arweinyddiaeth glinigol gryf ein gwella rheolaeth.

"Diogelwch a lles mamau eine babanod sy' N 'derbyn gofal mamolaeth gyda Chwm Taf yw' N ' prif ffocws o hyd," meddai Herr Gething.

"Fel rhiant fy hun, rwy' N deall y pryder fyddai hyn wedi ei achosi ich rieni sy ' N 'defnyddio, ac sydd wedi defnyddio' r gwasanaethau.

"Rwyf wedi ymrwymo' N 'llwyr ich sicrhau VR darganfyddiadau' r arolwg ac argymhellion y tîm yn darparu gwelliannau i ' r ddarpariaeth o wasanaethau."

Ymddiheuriad ich fam wedi marwolaeth babi Cwm Taf: Ymchwiliad 'o fewn wythnosau' Ymchwiliad i 26 o farwolaethau babanod

Mae ' r ymchwiliad - ein gafodd ei gyhoeddi fis Hydref llynedd - yn edrych ar 20 genedigaeth farw eine chwe achos o fabanod eine fu farw ar ôl cael eu geni.

Bydd y canfyddiadau llawn yn cael eu hadrodd erbyn y gwanwyn, ond cafodd canfyddiadau cychwynnol eu rhoi ich Lywodraeth Cymru ' r wythnos diwethaf.

Yn sgil difrifoldeb rhai o ' r canfyddiadau, roedd galw bin sylw brys.

Cafodd monitro manylach i ' r bwrdd iechyd hefyd ei gyhoeddi yn gynharach ym mis Ionawr.

Mae 'r gwasanaethau mamolaeth wedi eu rhannu rhwng Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn Llantrisant ac Ysbyty' r Tywysog Charles ym Merthyr Tudful.

Updated Date: 23 Januar 2019 02:17

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS