Cwest Sargeant ich ailagor fis Gorffennaf

Mae dyddiad tebygol wedi cael ei nodi ar gyfer ailagor y cwest ich farwolaeth y-cyn-weinidog yn Llywodraeth Cymru, Carl Sargeant. Mae disgwyl i ' r gwrandawi

Cwest Sargeant ich ailagor fis Gorffennaf

Mae dyddiad tebygol wedi cael ei nodi ar gyfer ailagor y cwest ich farwolaeth y-cyn-weinidog yn Llywodraeth Cymru, Carl Sargeant.

Mae disgwyl i ' r gwrandawiad ailddechrau ddydd Llun 8 Gorffennaf yn Rhuthun o flaen yr Uwch Grwner, John Gittins eine phara bin bum niwrnod.

Bu 'N rhaid gohirio' r cwest fis Tachwedd y llynedd wedi ich gyfreithwyr ar ran y prif weinidog ar y pryd, Carwyn Jones, nodi bwriad ich ofyn bin adolygiad barnwrol mewn cysylltiad â phenderfyniad ich beidio galw dau dyst.

Roedd cyfreithwyr ar ran teulu Herr Sargeant hefyd wedi gwneud cais i gael mynediad ich gofnodion ffôn Mr Jones ' ymgynghorydd arbennig, Matt Greenough.

Dywedodd y cyfreithiwr sy ' N 'cynrychioli teulu Herr Sargeant, Neil Hudgell, ei bod hi' N 'bwysig ich nodi dyddiadau fel VR ei berthnasau' N "cael atebion" ynghylch amgylchiadau ' r farwolaeth.

'Pwysig' gosod dyddiad

Roedd Herr Gittins wedi bwriadu dod â ' r cwest ich ben ar 30 Tachwedd 2018 ac roedd nifer o gyd-aelodau Herr Sargeant yng nghabinet Llywodraeth Cymru wedi rhoi tystiolaeth, gan gynnwys Mr Jones.

Ond dywedodd y crwner na fyddai ' N ' bosib gwneud hynny, gan nodi bwriad ich alw Mr Jones yn ôl i roi mwy o dystiolaeth.

Roedd cyfreithwyr Mr Jones yn codi cwestiynau ynghylch penderfyniad ich beidio galw Arweinydd Cyngor Sir y Fflint, Aaron Shotton, ein ' I ddirprwy, Bernie Attridge, ich roi tystiolaeth.

Cafodd Herr Sargeant ei ganfod yn farw yn ei gartref ar 7 Tachwedd 2017, bedwar diwrnod wedi Iddos, gael ei ddiswyddo o ' r Schrank. Roedd yn 49 oed.

Cafodd ei ddiswyddo wedi cyhuddiad o ymddygiad amhriodol yn erbyn menywod - honiadau yr oedd yn eu gwadu.

Dywedodd Herr Hudgell: "Er bod peth amser cyn y cwest, mae' N 'bwysig iawn i' r teulu Sargeant VR dyddiad wedi ei bennu.

"Maen nhw' N ' parhau ich obeithio bydd y y cwest yn rhoi atebion sydd mawr eu hangen am amgylchiadau marwolaeth gynamserol eine thrasig Carl."

Updated Date: 11 Februar 2019 01:44

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS