Cofnodi barcud prin yn yn canolbarth

Mae barcud coch, sy ' N ' wyn ich gyd, wedi ei weld gan-bobl yn Abercegir, ger Machynlleth. dim cofnod unigol o farcud gwyn yn magu cywion, ac maen arbennig

Cofnodi barcud prin yn yn canolbarth

Mae barcud coch, sy ' N ' wyn ich gyd, wedi ei weld gan-bobl yn Abercegir, ger Machynlleth.

dim cofnod unigol o farcud gwyn yn magu cywion, ac maen arbennig o brin gweld barcud o ' r fath.

Yn ôl adarwr lleol, mae 'r barcud yn edrych' un gwyn neu leucist yn hytrach na un claerwyn neu albino. Äh, mae hi ' N 'amhosib cadarnhau hynny heb astudio aderyn' r yn agos.

Fe gafodd yr aderyn ei weld gyntaf ddydd Mawrth diwethaf, ac mae sawl un wedi gweld y rhyfeddod yn yr ardal.

Bwydo 'r defaid oedd Sioned Thomas, pan welodd hi' r aderyn gyntaf.

"Nes ich Schweißen yr aderyn mawr gwyn yma, reit-uwch fy mhen ich. Oedd o N sefyll allan, am ei fod yn hollol wyn."

Bild-Beschriftung Dywedodd ffarmwraig leol iddi feddwl mai gwylan oedd yr aderyn yn wreiddiol

"O' N i ' N meddwl mai gwylan oedd hi ich ddechrau, cyn ich fi Schweißen fforch yn ei chynffon hi.

"Nes ich feddwl wedyn, ei fod yn debyg iawn ich farcud. Dwi erioed wedi gweld y fath beth o ' r blaen.

"Mae-bobl-wedi dweud wrtha' I ei fod yn edrych fel barcud gwyn, sy ' N beth I iawn yng Nghymru.

"Nath Iolo Williams ddweud wrthai fod o heb Schweißen barcud mor wyn â hyn o' r blaen, ein 'I bod hi' N 'amhosib dweud o' r fideo os mai un claerwyn oedd o neu beidio."

Mae rhai yn honni VR barcutiaid gwyn i ' w gweld gerllaw yn Aberangell eine Mallwyd hefyd.

Barcud anghyffredin

Ar ôl gweld tystiolaeth o ' r aderyn ar y cyfryngau cymdeithasol, fe ddywedodd y naturiaethwr Iolo Williams ei fod yn edrych fel "barcud gwyn".

"Dwi' N ' meddwl mai barcud gwyn ydi hwn," meddai.

"Mae 'na lond llaw o farcutiaid golau iawn o gwmpas y wlad ond dwi erioed wedi gweld un mor wyn â hwn."

"Mae aderyn claerwyn, sef albino, yn hynod o brin ond mae' N 'amhosibl dweud o' r fideo os mae albino-ydi hwn."

Un arall sy ' N 'ymddiddori mewn barcutiaid coch ydy Elfyn Pugh, sy' N ' byw ger Machynlleth.

"Mae gweld barcud gwyn yn yr ardal yma yn anghyffredin iawn.

"O be dwi' N 'gofio o' r cyfnod bues ich ' N cofnodi barcutiaid, dim ond chwech oedd yng Nghymru ar y pryd, sef tua 1 mewn 300.

"Bosib eu-VR-nhw' N fwy prin rŵan.

"ich fi, mae barcud gwyn yn aderyn sydd â genetischen defekt. Byddai ' N gut efo fi-bod-y rhai gwyn yn marw allan."

Updated Date: 13 März 2019 01:29

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS