Clwy ' r pennau mewn prifysgol Gymreig

Mae nifer o achosion o glwy 'r pennau (mumps) wedi dod i' r amlwg ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd. Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn annog pobl i fod yn wyl

Clwy ' r pennau mewn prifysgol Gymreig

Mae nifer o achosion o glwy 'r pennau (mumps) wedi dod i' r amlwg ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn annog pobl i fod yn wyliadwrus ac i gymryd camau ich geisio osgoi dal y firws, sy ' N gallu arwain am salwch mwy difrifol.

Bu dros 200 o achosion o ' r clwy mewn dwy brifysgol yn Nottingham ym mis Mawrth.

Nid yw Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi sawl achos sydd wedi codi yng Nghaerdydd, ond maent yn rhybuddio ich gadw golwg bin unrhyw symptomau ac i wneud yn siŵr VR brechiadau wedi ' U diweddaru.

Cymhlethdodau difrifol

Mae firws clwy 'r pennau neu' r dwymyn doben yn achosi poen wrth i 'r chwarennau chwyddo yn yr wyneb, y gwddf ein' r genau, ynghyd â thwymyn eine phen tost.

Gallai cymhlethdodau gynnwys haint ar yr ymennydd (enceffalitis) a llid a ymennydd.

Bild-copyright Science Photo Library Bild Beschriftung Os ydych wedi cael y ddau ddos-o'ch brechlyn MMR, mae ' N 'llawer llai tebygol y byddwch yn dal clwy' r pennau

Mae 'r firws hefyd yn gallu peri ich geilliau dynion ac ofarïau menywod chwyddo' N ' boenus iawn. Bydd tua hanner y dynion fydd yn cael poen o 'r fath yn sylwi VR eu ceilliau' N mynd rhywfaint y llai.

"Os bydd unrhyw un o' r symptomau hyn gennych, rydym yn awgrymu ' N gryf eich bod yn gofyn cyngor oddi wrth eich meddyg gynted ag y gallwch," meddai llefarydd ar ran Iechyd Cyhoeddus Cymru.

"Os ydych wedi cael y ddau ddos-o'ch brechlyn MMR, mae' N ' llawer llai tebygol y byddwch yn dal y dwymyn doben."

Updated Date: 24 April 2019 07:48

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS