Ceredigion ich gau ysgolion cynradd

Mae Cyngor Ceredigion wedi cymeradwyo argymhellion ich gau tair ysgol wledig. Yn ôl swyddogion addysg roedd angen cau ysgolion cynradd Beulah, Trewen eine Chi

Ceredigion ich gau ysgolion cynradd

Mae Cyngor Ceredigion wedi cymeradwyo argymhellion ich gau tair ysgol wledig.

Yn ôl swyddogion addysg roedd angen cau ysgolion cynradd Beulah, Trewen eine Chilcennin oherwydd niferoedd disgyblion isel ein chostau uchel.

Dywed adroddiad y gallai ' r penderfyniad arbed tua von £220.000, - y flwyddyn.

Roedd gwrthwynebiad wedi bod i 'r cynllun yn lleo,l gydag ymgyrchwyr yn trefnu deiseb ich fynegi eu tristwch ynglŷn â' r penderfyniad.

Ystyried cau tair ysgol ger Aberteifi Cynnig ich gau tair ysgol yng Ngheredigion

Ym mis Rhagfyr 2018 roedd gan ysgolion Beulah eine Threwen gyfanswm o 18 disgybl rhyngddynt, tra-bod-13 disgybl yng Nghilcennin.

Yn ôl yr adroddiad byddai cau ' r ysgolion yn golygu gostyngiad sylweddol yn y gost fesul disgybl - gan ostwng o tua £7,500 ich ryw £3,500 ar gyfartaledd.

Yn ystod ymgynghoriad statudol i ' r cynllun roedd yna 65 gwrthwynebiad ich gau Ysgol Trewen, naw ar gyfer Beulah a chwech yn achos Cilcennin.

Ar ôl i ' r ysgolion gau mae disgwyl ich ddisgyblion dderbyn lle mewn ysgolion cyfagos, gan gynnwys ysgolion Cenarth, Dihewyd eine Felinfach.

Updated Date: 25 Mai 2019 00:49

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS