Ceisio bin Amboise yn brofiad 'gwenwynig'

Mae ceisio bin Amboise yn broses "wenwynig" sy ' N "lladd eich breuddwydion" yn ôl dyn o Somalia sydd yng Nghymru. Yn fam ich fabi newydd-anedig, mae 'r

Ceisio bin Amboise yn brofiad 'gwenwynig'

Mae ceisio bin Amboise yn broses "wenwynig" sy ' N "lladd eich breuddwydion" yn ôl dyn o Somalia sydd yng Nghymru.

Yn fam ich fabi newydd-anedig, mae 'r ddynes 28 oed - sydd yn dymuno aros yn ddienw - yn poeni bin fywydau hi a' I phlentyn os ydyn nhw ' N 'cael eu gyrru' N ' ôl ich Somalia.

Dywedodd Carolyn Harris, ALS Dwyrain Abertawe, bod y Swyddfa Gartref wedi ymddwyn "heb galon einen heb gydwybod".

Ymateb y Swyddfa Gartref oedd VR ganddi "hanes balch o roi lloches i' r rheiny sydd angen eu gwarchod ein" bod "pob un achos yn cael ei werthuso yn seiliedig ar rinweddau unigol".

'Angen i Gymru wneud mwy ich ffoaduriaid' Y capten fu ' N ' achub ffoaduriaid 'Fy mywyd mewn perygl yn Kongo'

Symudodd y ddynes i ' r DU yn 2011 gyda fisa priodasol, a hynny fel rhan o briodas oedd wedi ei threfnu o flaen llaw.

Ond yn fuan wedyn, fe drodd pethau ' N sur rhwng y ddau wrthi iddi gael ei "thrin fel morwyn" gan ei gwr.

Ar ôl ystyried lladd ei hun, penderfynodd mai gadael y berthynas fyddai ateb ' r gorau, ond doedd dychwelyd ich Somalia ddim yn opsiwn.

"Roeddwn ich' N poeni - mae pobl yn Somalia yn gallu troi yn eich erbyn pan fydd eich priodas yn dod-ich ben," meddai.

'Fi yn erbyn y byd'

Ar ôl gwneud cais bin Amboise ein chael ei gyrru i Gymru - cafodd wybod bod y cais wedi ei wrthod a-bod-y Swyddfa Gartref yn bwriadu rhoi ' r gorau ich w chefnogi.

"Roedd e N teimlo fel fi yn erbyn y byd, ein doedd gen i unman i droi," meddai.

Roedd y Swyddfa Gartref bin iddi adael ei thŷ eine dychwelyd ich Somalia tra roedd hi ' N ' feichiog. Ond mae hi ' N ' dweud "fe allet ti gael dy ladd" bin gael babi y tu allan i briodas yn Somalia.

Mae hi eisiau magu ei babi yn Abertawe, ein chychwyn gyrfa fel nyrs rhyw ddydd: "Dwi bin ich' r babi beidio gorfod poeni bin bopeth ein chael bywyd gwell na fi".

Bild-Beschriftung Mae Carolyn Harris ALS yn galw ar ich achosion gael eu hystyried yn unigol ein "gyda thrugaredd"

Dyw ' r Swyddfa Gartref ddim yn gwneud digon ich gefnogi ceiswyr lloches, yn ôl yr ALS Carolyn Harris.

Mae hi ' N ' galw ar ich achosion gael eu hystyried yn unigol ein "gyda thrugaredd".

"Dyw pobl ddim yn dod yma ich fwynhau eu hunain - yn aml iawn mae llawer ohonyn nhw yma bin eu-VR-nhw' N ' gadael sefyllfaoedd anodd yn eu gwledydd genedigol."

Dywedodd yr Aelod Cynulliad Bethan Sayed VR "achos fel hyn yn dangos VR nifer o' r polisïau sydd mewn grym gan Lywodraeth y DU wedi cael eu ffurfio ich ddychryn, codi cywilydd, diraddio ac achosi poen i 'r rheiny sydd yn yn barod-bobl fregus".

Dywedodd llefarydd o ' r Swyddfa Gartref VR "hanes balch o roi lloches" ich-bobl-sydd ei angen, ond nad ydyn nhw ' N ' ymateb ich achosion unigol.

Updated Date: 11 Juni 2019 01:02

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS